S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Bolnišnična higiena

Enosemestrski podiplomski tečaj Bolnišnična higiena

Vodja tečaja:

Koordinatorice:

 • doc. dr. Tatjana Lejko Zupanc, dr. med.
 • doc. dr. Mateja Pirš, dr. med.
 • doc. dr. Mateja Logar, dr. med.
 • asist. Tatjana Mrvič, dr. med.
 • Tanja Štraus, dipl. san. inž., mag. manag.
 • Mojca Tomažič, dipl. med. ses., spec. manag.

Enosemestrski podiplomski tečaj Bolnišnična higiena je namenjen dvema skupinama zdravstvenih delavcev, zdravnikom in zobozdravnikom vseh vrst specializacij, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko okužb povezanih z zdravstvom. Obvezen je za nekatere specializante, ki imajo tečaj vključen v program specializacije. Druga velika in pomembna skupina ljudi, ki se v zdravstvu vsakodnevno srečuje z obvladvanjem bolničničnih okužb pa so diplomirane medicinske sestre, diplomirani zdravstveniki, fizioterapevti ter sanitarni inženirji. Tečaj poteka izmenjajo na vsaki dve leti, enkrat za prvo, drugič za drugo skupino. Razpis o tečaju za naslednje študijsko leto Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani objavi v dnevnem časopisu DELO vsako leto konec junija.

Vodilo programa šole je izvajanje določil o preprečevanju in obvladovanju bolnišničnih okužb, ki so zajete v Zakonu o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS št. 69, 1995).

Tečaj je sestavljen iz predavanj priznanih strokovnjakov, ki iz svojih lastnih izkušenj približajo problematiko in nakažejo rešitve ter predvsem načine reševanja nalog z izbranih področij. Na tečaju slušatelji pod vodstvom mentorjev pripravijo seminarske naloge, izvedejo krajše projekte in jih predstavijo drugim udeležencem, ter ob rezultatih z njimi diskutirajo. Del programa je namenjen tudi praktičnim vajam in delavnicam s področja mikrobiologije, zaščitnih sredstev, higiene rok v širšem pomenu, komunikaciji idr.

Najpomembnejši sklopi iz vsebine tečaja:

 • povzročitelji okužb povezanih z zdravstvom,  nastanek in  spremljanje odpornosti ter smotrna raba antibiotikov,
 • razkužila in sterilizacija, vzdrževanje higiene prostorov, higiena rok, vzdrževanje opreme in instrumentov,
 • zaščitna oprema, cepljenje zdravstvenih delavcev, ukrepi ob incidentu,
 • prepoznava in obvladovanje epidemij in  izbruhov,
 • posebnosti na različnih specialnih področijh in skupinah ljudi, ki potrebujejo posebno obravnavo  (operacijske dvorane in  intenzivne enote, dializni oddelki, zobozdravstvena ambulanta, fizioterapija,  otroci, strostniki, imunsko oslabeli bolniki),
 • zakonodaja in organizacija obvladovanja okužb v zdravstvu, ekonomika in nadzor, komunikacija.

Časovni okvir in obseg tečaja:
Tečaj poteka v letnem semestru (običajno od februarja do maja)
Obsega najmanj 85 ur predavanj, 15 ur praktičnih vaj in 30 ur interaktivnega dela za pripravo seminarjev in problemskih nalog.

Obveznosti slušateljev:
Prisotnost na predavanjih in vajah, izdelava seminarske naloge, izpit.

Študijska literatura:

 • M. Gubina, M. Dolinšek, M. Škerl: Bolnišnična higiena. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 1998 – razprodana,  v pripravi je prenovljena  izdaja,
 • povzetki predavanj.

NOVOSTI!

Sprememba obstoječe preiskave SDG

Čas sprejema vzorcev za dokaz
SARS-CoV-2

---

Nabor seroloških preiskav SARS-CoV-2,  ki jih izvajamo na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo:

 • Specifična protitelesa - IgA
 • Specifična protitelesa - IgM
 • Preverjanje protitelesnega odziva po cepljenju
 • Preverjanje protitelesnega odziva ob/po okužbi

---

 

V ŠTEVILKAH

NOVE PREISKAVE

15

v letu 2014

11

v letu 2015

13

v letu 2016

NAŠA MOČ

7

profesorjev

36

doktorjev znanosti

149

zaposlenih

OBJAVLJENI ZNANSTVENI ČLANKI - SCI

63

v letu 2016

46

v letu 2017

KONTAKT

Univerza v Ljubljani | Medicinska fakulteta
INŠTITUT ZA MIKROBIOLOGIJO IN IMUNOLOGIJO
Zaloška 4,1000 Ljubljana

T: 01 543 74 00 | F: 01 543 74 01
E: imi.info@mf.uni-lj.si

KATEDRA ZA MIKROBIOLOGIJO IN IMUNOLOGIJO
T: 01 543 74 08
E: imi.katedra@mf.uni-lj.si

CERTIFIKATI KAKOVOSTI

Copyright 2001-2021 IMI. Vse pravice pridržane.