S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Domov > PEDAGOŠKA DEJAVNOST > Vsi predmeti > Izbirni: Diagnostične tehnike v virologiji

Izbirni: Diagnostične tehnike v virologiji

Fakulteta

Fakulteta za farmacijo

Program

UNIVERZITETNI PROGRAM LABORATORIJSKA BIOMEDICINA

Obseg predmeta

Letnik: 3
Semester: 5. ali 6.
Predavanja: 60           
Seminarji: 30    
ECTS: 5
Način ocenjevanja:    
Končna ocena je sestavljena iz ocene pisnega izpita (80 %) in seminarske naloge (20 %). Če želi študent izboljšati pozitivno oceno pisnega izpita, ima možnost ustnega zagovora. Opravljena seminarska naloga je pogoj za pristop k izpitu. Pri ocenjevanju nobena od ocen ne sme biti negativna.

Opis predmeta

S predavanji in seminarji bodo obravnavane naslednje teme: virusi in klinični diagnostični laboratorij, osnovni koncepti imunoseroloških reakcij in molekularnih tehnik, Izolacija virusov v običajnih celičnih kulturah, uporaba modificiranih celičnih kutur, detekcija virusnih antigenov, serološka diagnostika virusnih bolezni, oprema virusnega diagnostičnega laboratorija, nadzor kvalitete in biološka varnost, novejše tehnike v diagnostični virologiji.

Učbeniki in literatura

Osnovna literatura:    
1.Koren S ur. Splošna medicinska virologija. Ljubljana: Medicinski razgledi, 1998 (201 stran).
2.Storch GA. Essentials of Diagnostic Virology. 25th ed. New York: Churchill Livingstone, 2000, str. 1-34, 187-198, 271-285 in 291-316.

Alternativna literatura:    
Leland DS. Clinical Virology. Saunders, 1996, 244 strani.

Dodatna literatura:    
Brooks GF, Butel JS, Morse SA. Jawetz, Melnick, & Adelberg's Medical Microbiology. 25th ed. New York: Lange Medical Books/McGraw-Hill, 2010, str. 373-622 in 724-731.

Izpitni roki

V ŠTEVILKAH

NOVE PREISKAVE

15

v letu 2014

11

v letu 2015

13

v letu 2016

NAŠA MOČ

7

profesorjev

36

doktorjev znanosti

149

zaposlenih

OBJAVLJENI ZNANSTVENI ČLANKI - SCI

63

v letu 2016

46

v letu 2017

KONTAKT

Univerza v Ljubljani | Medicinska fakulteta
INŠTITUT ZA MIKROBIOLOGIJO IN IMUNOLOGIJO
Zaloška 4,1000 Ljubljana

T: 01 543 74 00 | F: 01 543 74 01
E: imi.info@mf.uni-lj.si

KATEDRA ZA MIKROBIOLOGIJO IN IMUNOLOGIJO
T: 01 543 74 08
E: imi.katedra@mf.uni-lj.si

CERTIFIKATI KAKOVOSTI

Copyright 2001-2021 IMI. Vse pravice pridržane.