S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Domov > PEDAGOŠKA DEJAVNOST > Vsi predmeti > Mikrobiologija

Mikrobiologija

Fakulteta

Fakulteta za farmacijo

Program

ENOVIT MAGISTRSKI ŠTUDIJ FARMACIJA

Obseg predmeta

Letnik: 1.
Semester: 2.
Predavanja: 10
Laboratorijske vaje: 15           
Seminarji: 20    
ECTS: 4
Način ocenjevanja: Ocena izpita in ocena seminarske naloge se oblikujta v eno oceno, izpit je samo pisni.
Ocena iz vaj je ločena, za pristop zaključnem kolokviju so pogoj opravljene vaje. Zaključni kolokvij je samo pisni.

Opis predmeta

Zgradba bakterij, gliv, virusov in parazitov; genetika mikroorganizmov; patogeneza nastanka okužbe; imunologija v mikrobiologiji; diagnostični postopki v mikrobiologiji – klasični in molekularno-biološki; epidemiološke značilnosti  mikroorganizmov in okužb; patogene bakterije: mehanizmi patogenosti, klinični znaki okužbe, načini dokazovanja okužb, zdravljenje, problem odpornosti bakterij proti antibiotikom, genetski mehanizmi odpornosti; patogeni virusi: nastanek, klinični znaki in dokazovanje okužbe, zdravljenje virusnih bolezni, protivirusne učinkovine, problem rezistence virusov, genetske osnove rezistence; glive: patogene glive - klinični znaki okužbe, dokazovanje in zdravljenje glivičnih bolezni; paraziti: pomembni za humano medicino, patogeneza in klinični znaki okužbe, dokazovanje in zdravljenje okužb, ki jih povzročajo.

Učbeniki in literatura

Temeljna literatura:
Jawetz, Melnick & Adelberg's Medical Microbiology, 24rd edit., Lange Medical Books/ McGraw Hill 2007, izbrani deli  poglavja: 1-48 glede na predavanja (300 str).

Alternativna in dodatna literatura:
Gubina M, Ihan A in sod. Medicinska bakteriologija z imunologijo in mikologijo, Ljubljana, Medicinski razgledi, 2002, poglavja: 1-41 in 59 (353 str).
Koren S in sod. Splošna medicinska virologija, Ljubljana, Medicinski razgledi 2006, POGLAVJA: 1-5 in 8-15 (155 str).
Logar J. Parazitologija v medicini, Ljubljana, DZS 1999, 217 str.
Jawetz, Melnick & Adelberg's Medical Microbiology, 24rd edit., Lange Medical Books/ McGraw Hill 2007, poglavja 29–44 (237 str).

Izpitni roki

V ŠTEVILKAH

NOVE PREISKAVE

15

v letu 2014

11

v letu 2015

13

v letu 2016

NAŠA MOČ

7

profesorjev

36

doktorjev znanosti

149

zaposlenih

OBJAVLJENI ZNANSTVENI ČLANKI - SCI

63

v letu 2016

46

v letu 2017

KONTAKT

Univerza v Ljubljani | Medicinska fakulteta
INŠTITUT ZA MIKROBIOLOGIJO IN IMUNOLOGIJO
Zaloška 4,1000 Ljubljana

T: 01 543 74 00 | F: 01 543 74 01
E: imi.info@mf.uni-lj.si

KATEDRA ZA MIKROBIOLOGIJO IN IMUNOLOGIJO
T: 01 543 74 08
E: imi.katedra@mf.uni-lj.si

CERTIFIKATI KAKOVOSTI

Copyright 2001-2021 IMI. Vse pravice pridržane.