S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Domov > PEDAGOŠKA DEJAVNOST > Vsi predmeti > Mikrobiologija, imunologija in oralna mikrobiologija

Mikrobiologija, imunologija in oralna mikrobiologija

Fakulteta

Medicinska fakulteta

Program

ENOVIT MAGISTRSKI ŠTUDIJ DRUGE STOPNJE DENTALNA MEDICINA

Obseg predmeta

Letnik: 3
Semester: 5

Predavanja: 30 ur
Seminar: 30 ur
Lab. vaje: 30 ur
Samost. delo: 120 ur
ECTS: 7

Načini ocenjevanja:
ustni /pisni izpiti: 70 %
kolokviji: 10 %
seminarska naloga: 10 %
praktični izpit: 10 %

Opis predmeta

Zgradba bakterijske celice. Bakterijska presnova, rast in razmnoževanje. Bakterijska genetika. Klasifikacija in poimenovanje bakterij. Normalna bakterijska flora. Patogeneza bakterijskih okužb. Diagnostika bakterijskih okužb.
Sterilizacija in razkuževanje, s povdarkom na posebnostih v dentalni medicini. Mehanizmi delovanja antibiotikov in kemoterapevtikov.
Mehanizmi bakterijske odpornosti proti antibiotikom. Problem širjenja bakterijske odpornosti.
Značilnosti patogenih gliv. Glive, ki povzročajo okužbe kože in podkožja. Oportunistične glive. Glive, ki povzročajo sistemske okužbe.
Splošne lastnosti virusov. Razmnoževanje virusov. Virusna genetika in izvor virusov.
Neposredno in posredno dokazovanje virusov. Patogeneza virusnih okužb. Virusna
onkogeneza. Naravna protivirusna odpornost in imunski protivirusni odziv. Prioni.
Najpogostejši povzročitelji okužb dihal in osnove njihove laboratorijska diagnostike. Najpogostejši povzročitelji bakteriemije in sepse ter osnove njihove laboratorijske diagnostike. Najpogostejši povzročitelji
okužb centralnega živčnega sistema in osnove njihove laboratorijske diagnostike. Najpogostejši povzročitelji okužb prebavil in osnove njihove laboratorijske diagnostike. Najpogostejši povzročitelji okužb
sečil in osnove njihove laboratorijske diagnostike. Najpogostejši povzročitelji spolno prenosljivih okužb in osnove njihove laboratorijske diagnostike. Najpogostejši povzročitelji okužb kože, podkožja, mišic,
sklepov in kosti ter osnove njihove laboratorijske diagnostike. Najpomembnejši povzročitelji zoonoz in osnove njihove laboratorijske diagnostike. Najpogostejši povzročitelji okužb pri imunokompromitiranih bolnikih in osnove njihove laboratorijske
diagnostike.
Naravna odpornost. Imunski sistem. Antigeni. Protitelesa. Preobčutljivost. Avtoimunost. T celični receptor in molekule MHC. Aktivacija limfocitov, toleranca. Uravnavanje imunskega odziva. Imunski odziv pri mikrobnih okužbah. Okužbe zaradi zmanjšane odpornosti. Imunosupresija. Cepiva in redni cepilni program.
Sterilizacija in razkuževanje v ordinaciji. Mehanizmi delovanja antibiotikov in
kemoterapevtikov ter problem širjenja. Imunski odziv in vnetje v sluznici ustne
votline. Normalna ustna flora. Mikrobi v obzobnih tkivih. Mikrobiologija in imunologija obzobnih bolezni. Biofilm in karies. Povzročitelji okužb pulpe in periapikalnega tkiva. Povzročitelji akutnih odontogenih vnetij. Povzročitelji periimplantitisov. Povzročitelji osteomielitisa odontogenega izvora.
Odstranjevanje mikroorganizmov v aparaturah in okolju. Poti prenosa mikroorganizmov v
zobozdravniški ordinaciji. Preprečevanje okužb pri delu v ustni votlini. Cepljenje
zobozdravstvenih delavcev. Okužbe ustne votline zaradi zmanjšane odpornosti.

Učbeniki in literatura

Gubina M, Ihan A, Medicinska bakteriologija z imunologijo in mikologijo. Ljubljana: Medicinski razgledi; 2002.
Koren S in sod. Splošna medicinska virologija. Splošne lastnosti virusov. Ljubljana: Medicinski razgledi;   2011 (4. ponatis).
Poljak M, Petrovec M  (ur). Medicinska virologija, Ljubljana: Medicinski razgledi;   2011.
Brooks GF in sod.  Jawetz, Melnick & Adelberg’s Medical Microbiology, The McGraw-Hill Companies, Inc. 2011.
Logar J. Parazitologija človeka. Radovljica: Didakta; 2010.
Seme K (ur.). Navodila za vaje in mikrobiologije in imunologije za študente stomatologije. Ljubljana: IMI MF UL, 2002.
Dragaš AZ. Oralna bakteriologija. Ljubljana: DZS; 1996.

Izpitni roki

V ŠTEVILKAH

NOVE PREISKAVE

15

v letu 2014

11

v letu 2015

13

v letu 2016

NAŠA MOČ

7

profesorjev

36

doktorjev znanosti

149

zaposlenih

OBJAVLJENI ZNANSTVENI ČLANKI - SCI

63

v letu 2016

46

v letu 2017

KONTAKT

Univerza v Ljubljani | Medicinska fakulteta
INŠTITUT ZA MIKROBIOLOGIJO IN IMUNOLOGIJO
Zaloška 4,1000 Ljubljana

T: 01 543 74 00 | F: 01 543 74 01
E: imi.info@mf.uni-lj.si

KATEDRA ZA MIKROBIOLOGIJO IN IMUNOLOGIJO
T: 01 543 74 08
E: imi.katedra@mf.uni-lj.si

CERTIFIKATI KAKOVOSTI

Copyright 2001-2019 IMI. Vse pravice pridržane.