S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Domov > PEDAGOŠKA DEJAVNOST > Vsi predmeti > Temeljna mikrobiologija in imunologija

Temeljna mikrobiologija in imunologija

Fakulteta

Medicinska fakulteta

Program

ENOVIT MAGISTRSKI ŠTUDIJ DRUGE STOPNJE MEDICINA

Obseg predmeta

3. letnik, 5. semester

Predavanja: 30 ur
Seminar: 30 ur
Lab. vaje: 30 ur
Samost. delo: 90 ur

ECTS: 6

Načini ocenjevanja:
ustni /pisni izpit: 70 %
kolokviji: 10 %
seminarska naloga: 10 %
praktični izpit: 10 %

Opis predmeta

Zgradba bakterijske celice. Metabolizem, razmnoževanje bakterij. Bakterijska genetika. Poimenovanje, klasifikacija in širjenje mikrobov. Normalna bakterijska flora. Diagnostika bakterijskih okužb. Odvzem in pošiljanje vzorcev za bakteriološko preiskavo.
Dezinfekcija in sterilizacija. Antibiotiki in kemoterapevtiki. Namen uporabe antibiotikov. Mehanizmi bakterijske odpornosti proti antibiotikom. Aktualni problemi bakterijske rezistence, antibiogram.
Splošne lastnosti virusov. Razmnoževanje virusov. Virusna genetika in izvor virusov. Neposredno in posredno dokazovanje virusov. Molekularno dokazovanje virusov. Patogeneza virusnih okužb. Virusna onkogeneza. Naravna protivirusna odpornost in imunski protivirusni odziv. Kemoterapija virusnih bolezni.
Značilnosti gliv in plesni, dimorfizem. Povzročitelji kutanih mikoz, dermatofiti. Povzročitelji podkožnih in sistemskih glivičnih okužb.
Značilnosti parazitov, ki zajedajo pri ljudeh in živalih s poudarkom na diagnostičnih postopkih.
Naravna odpornost. Komplementni sistem.  Imunski sistem. Antigeni. Protitelesa. T celični receptor in molekule MHC. Aktivacija limfocitov, toleranca. Uravnavanje imunskega odziva. Imunski odziv pri mikrobnih okužbah. Okužbe zaradi zmanjšane odpornosti. Imunosupresija. Mikrobiološka in imunološka diagnostika pri presaditvah organov. Cepiva in redni cepilni program. Zgodovinski oris mikrobiologije.

Učbeniki in literatura

Gubina M, Ihan A, Medicinska bakteriologija z imunologijo in mikologijo. Ljubljana: Medicinski razgledi; 2002.
Koren S in sod. Splošna medicinska virologija. Splošne lastnosti  virusov. Ljubljana: Medicinski razgledi;   2011.
Poljak M, Petrovec M (ur). Medicinska virologija, Ljubljana: Medicinski razgledi;   2011.
Brooks GF in sod., Jawetz, Melnick & Adelberg’s Medical Microbiology, The McGraw-Hill Companies, Inc. 2011.
Male D, Brostoff J, Roth DB, Roitt I.  Immunology.  Mosby, zadnja izdaja.
Logar J. Parazitologija človeka. Radovljica: Didakta; 2010.
Kotnik V in sod. (ur.). Praktikum iz mikrobiologije in imunologije za študente medicine. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo; 2011.
http//:www.mf.uni-lj.si/imi/ (Mikrobiološki preparati in navodila za seminar)

Izpitni roki

V ŠTEVILKAH

NOVE PREISKAVE

15

v letu 2014

11

v letu 2015

13

v letu 2016

NAŠA MOČ

7

profesorjev

36

doktorjev znanosti

149

zaposlenih

OBJAVLJENI ZNANSTVENI ČLANKI - SCI

63

v letu 2016

46

v letu 2017

KONTAKT

Univerza v Ljubljani | Medicinska fakulteta
INŠTITUT ZA MIKROBIOLOGIJO IN IMUNOLOGIJO
Zaloška 4,1000 Ljubljana

T: 01 543 74 00 | F: 01 543 74 01
E: imi.info@mf.uni-lj.si

KATEDRA ZA MIKROBIOLOGIJO IN IMUNOLOGIJO
T: 01 543 74 08
E: imi.katedra@mf.uni-lj.si

CERTIFIKATI KAKOVOSTI

Copyright 2001-2019 IMI. Vse pravice pridržane.