Infrastrukturni center za raziskave patogenih mikroorganizmov 3. stopnje biološke varnosti (IC BSL-3+)

Kratek opis projekta

Infrastrukturni center deluje v okviru MIRC UL in ga delno financira tudi Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Infrastrukturni program IC BSL-3+ predstavlja visoko-tehnološko rešitev za razvojno in raziskovalno dejavnost na področju dela z najnevarnejšimi mikroorganizmi, ki jih uvrščamo v 3. in 4. stopnjo biološke varnosti. IC BSL-3+ predstavlja prvi tovrstni center v Sloveniji. Ekipo IC BLS-3+ sestavljajo visoko usposobljeni raziskovalci, ki imajo večletne izkušnje za delo v pogojih laboratorija 3. stopnje biološke varnosti, pod vodstvom prof. dr. Tatjane Avšič-Županc, ki je specialist medicinske mikrobiologije, vodja Laboratorija za diagnostiko zoonoz na IMI-MF ter član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. IC BSL-3+ razpolaga z napredno raziskovalno opremo, ki dovoljuje raziskave mehanizmov odpornosti, interakcije z gostiteljevim imunskim sistemom, razvoj novih diagnostičnih metod, epidemiologije, novih terapevtskih in preventivnih ukrepov ter dejavnike, ki vplivajo na širjenje nalezljivih bolezni. Laboratorij je opremljen s podtlakom, ki zagotavlja nadzorovan pretok zraka skozi sistem HEPA filtrov. Prostori in oprema v laboratoriju so računalniško nadzorovani. Notranjost laboratorija sestavljata dve enoti: prva je opremljena za izolacijo patogenih mikroorganizmov na celični linijah ali kultivacijo na umetnih gojiščih ter biološkima komorama II. in III. stopnje biološke varnosti. Druga enota je namenjena študijam imunopatogeneze, in interakcij med gostiteljem in patogenim mikroorganizmom. IC BSL-3+ predstavlja raziskovalno stičišče več raziskovalnih programov Univerze v Ljubljani kot tudi drugih javnih raziskovalnih organizacij in gospodarstva ter vključuje tudi posredovanje znaj in izkušenj širši javnosti. Poleg sodelovanja z različnimi raziskovalnimi organizacijami v Sloveniji, IC BSL-3+ nudi podporo tudi državnim inštitucijam pri pripravljanju akcijskih planov in aktivnosti za varovanje splošnega zdravja ljudi ter preprečitev izrednih dogodkov ter uspešno sodeluje v več mednarodnih mrežah in raziskovalnih projektih. Naštete dejavnosti infrastrukturnega programa in povezovanje med različnimi institucijami bodo neposredno prispevale k večji popularizaciji znanosti ter večjemu ugledu slovenske znanosti doma in v tujini.

____________

IC BSL-3+ infrastructure programme represents an integrative, high-tech solution for research and development activities of high risk pathogens classified as biosafety levels 3 and 4 agents. The proposed infrastructure programme is the first of its kind in Slovenia. The IC BSL-3+ team is comprised of highly educated and skilled professionals with long term expertise in the field of highly pathogenic biological agents under the supervision and leadership of prof. dr. Tatjana Avšič –Županc, head of the laboratory for diagnostics of zoonoses at the Institute of Microbiology and Immunology, Faculty of Medicine and a member of the Slovenian Academy of Sciences and Arts. The infrastructure centre enables a multidisciplinary research of microbial pathogenesis, antimicrobial resistance, host-pathogen interactions, development of novel diagnostic methods, epidemiology as well as development and testing of novel therapeutic and preventive measures. The laboratory is equipped with a sustained negative pressure system, which provides a controlled air flow through a system of HEPA filters. Premises and equipment in the laboratory are all computer controlled and restricted. Inside, the laboratory consists of two units: first is equipped for the isolation of pathogenic microorganisms in the cell lines or cultivation on artificial culture media using Class II and III Biological Safety cabinet. The second unit is intended for immune-pathogenesis studies and interactions between a host and pathogenic organisms. The IC BSL-3+ supports collaborative research among different research organizations both in the public sector as well as in the industry. The IC BSL-3+ enables a nation-wide and international dissemination of knowledge and exchange of ideas from different areas of life sciences. The collaborative nature of the centre as well as its scientific excellence and integrity supports popularization of science and greatly increases the recognition of Slovenian scientists in international collaborative research.

The IC BSL3+ is partially funded also by the Slovenian Research Agency

Duration: from 01.01.2015

Principal Investigator: akad. prof. dr. Tatjana Avšič – Županc, univ. dipl. biol.

DATUM

01. 01. 2015

NOSILEC PROJEKTA

akad. prof. dr. Tatjana Avšič - Županc, univ. dipl. biol., spec. medic. mikrobiol. / doc. zn. sod. dr. Miša Korva, univ. dipl. mikr.