S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Laboratorij za diagnostiko bolnišničnih okužb in nadzor sterilnosti (BOL)

Kratek opis dejavnosti laboratorija

V laboratoriju opravljajo preiskave nadzornih kužnin  za odkrivanje nosilcev proti meticilinu odpornih sevov bakterije Staphylococcus aureus – MRSA. Uporabljajo klasično bakteriološko metodo kultivacije in izolacije patogena na kromogenih gojiščih in testiranje občutljivosti za antibiotike, ki je tudi edina primerna metoda za kontrolo uspešnosti dekolonizacije. Od leta 2007 je za odkrivanje nosilcev MRSA na voljo tudi molekularna metoda na osnovi PCR v realnem času neposredno iz kužnin. Z molekularno metodo PCR v realnem času ugotavljajo tudi prisotnost Panton-Vlentinovega levkocidina (PVL) pri izolatih S. aureus. Z molekularnimi tipizacijskimi metodami ugotavljajo sorodnost izolatov S. aureus, kar omogoča raziskave izbruhov. Z aktivnim obveščanjem naročnikov o novih koloniziranih bolnikih in z uvajanjem novih metodologij za dokazovanje in molekularno opredelitev izolatov MRSA sodelujejo pri skupnih naporih za zmanjševanje okužb z omenjeno bakterijo. Izvajajo sanitarno bakteriološke preiskave in odvzeme vzorcev bolnišničnega okolja in osebja. Ti vzorci se jemljejo ob epidemioloških indikacijah, občasno za učne in druge namene, kot redne kontrole pa le, kjer je to smiselno in potrebno. Tesno sodelovanje s higiensko-epidemiološko službo Univerzitetnega Kliničnega centra Ljubljana, Onkološkega inštituta in drugih ustanov je tako ključnega pomena za dobro delo laboratorija. V letu 2005 so laboratoriju priključili tudi dejavnost nadzora sterilnosti. Opravljajo preiskave na sterilnost raztopin, različnih tekočin, gojišč, kirurških materialov, bioloških materialov za presaditev, krvotvornih matičnih celic. Vršijo tudi nadzor postopkov sterilizacije z biološkimi indikatorji.

Telefon:

 • 01 543 74 30

Vodja laboratorija:

Sodelavci:

 • Maruša Borisov, univ. dipl. mikrobiol.
 • asist. Romina Kofol, univ. dipl. mikrobiol.
 • Jasna Progar, univ. dipl. mikrobiol.
 • Suzana Rednak
 • Karmen Šturm, dipl. inž. kem. tehn.
 • Nuša Ražman, mag. mikrobiol.

NOVOSTI!

Sprememba obstoječe preiskave SDG

Čas sprejema vzorcev za dokaz
SARS-CoV-2

---

Nabor seroloških preiskav SARS-CoV-2,  ki jih izvajamo na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo:

 • Specifična protitelesa - IgA
 • Specifična protitelesa - IgM
 • Preverjanje protitelesnega odziva po cepljenju
 • Preverjanje protitelesnega odziva ob/po okužbi

---

 

V ŠTEVILKAH

NOVE PREISKAVE

15

v letu 2014

11

v letu 2015

13

v letu 2016

NAŠA MOČ

7

profesorjev

36

doktorjev znanosti

149

zaposlenih

OBJAVLJENI ZNANSTVENI ČLANKI - SCI

63

v letu 2016

46

v letu 2017

KONTAKT

Univerza v Ljubljani | Medicinska fakulteta
INŠTITUT ZA MIKROBIOLOGIJO IN IMUNOLOGIJO
Zaloška 4,1000 Ljubljana

T: 01 543 74 00 | F: 01 543 74 01
E: imi.info@mf.uni-lj.si

KATEDRA ZA MIKROBIOLOGIJO IN IMUNOLOGIJO
T: 01 543 74 08
E: imi.katedra@mf.uni-lj.si

CERTIFIKATI KAKOVOSTI

Copyright 2001-2022 IMI. Vse pravice pridržane.