S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Laboratorij za diagnostiko borelioz in leptospiroze (BOR)

Kratek opis dejavnosti laboratorija

Laboratorij za diagnostiko borelioz in leptospiroze je bil ustanovljen leta 1988. Ustanovila ga je in ga vodi prof. dr. Eva Ružić-Sabljić, dr.med. Laboratorij je bil ustanovljen predvsem za potrebe mikrobiološke diagnostike na novo spoznane lymske borelioze, z leti se je razvila diagnostika povratne mrzlice, laboratorij je še prevzel diagnostiko leptospiroze in od leta 1995 opravlja mikrobiološko diagnostiko borelioz in leptospiroze.

V laboratoriju izvajamo kultivacijo in izolacijo borelij in leptospir iz različnih kužnin (klinični vzorci, klopi, živalski material, okoljski material, drugo). Za zgodovino slovenske mikrobiologije je pomembno, da so prve borelije in leptospire v Sloveniji bile izolirane prav v tem laboratoriju; danes imamo na voljo veliko zbirko izoliranih sevov. Glede borelijskih sevov ima laboratorij eno od največjih zbirk kliničnih sevov na svetu, saj je shranjenih več tisoč.

Laboratorij je razvil različne metode identifikacije borellij in leptospir. S fenotipskimi metodami lahko opredelimo beljakovinske profile in antigenske lastnosti posamezne spirohete, z molekularnimi metodami lahko opredelimo vrsto, tip znotraj vrste, serotip, ali plazmidne profile. Metode, ki jih rutinsko uporabljamo so PCR, PCR v realnem času, elektroforeza v utripajočem električnem polju (PFGE), za PCR vezano sekveniranje, restrikcija ali opredelitev Tm produkta.

V laboratoriju izvajamo metodo verižne reakcije s polimerazo (PCR) kot neposredno metodo dokaza okužbe tako borelioze kot laptospiroze. Dokazujemo molekulo DNK v različnih kužninah (klinični vzorci, klopi, drugi materiali), pri sumu na leptospirozo je omenjena diagnostika nujna skozi vse dela proste dneve za kar imamo organizirano neprekinjeno službo.

V laboratoriju dokazujemo specifična protitelesa proti borelijskim antigenom z različnimi serološkimi testi (imunofluorescenčni, encimkoimunski, imunoblot, kemiluminiscenčni); za dokaz leptospiroze izvajamo serološki test mikroaglutinacije za katerega kultiviramo različne seve leptospir, predvsem tiste, ki so navzoče na slovenskem ozemlju in v sosednjih državah. Vzdrževanje leptospir v laboratoriju zahteva nenehen nadzor in kontrolo rasti ter testiranje antigenskih lastnosti leptospir, je pa referenčna metoda dokazovanja protiteles pri bolnikih s sumom na leptospirozo.

Telefon:

 

Vodja laboratorija:

Sodelavci:

  • Frančiška Čurila - Mikuž
  • Brigita Repše
  • Tina Šivic
  • Jasmina Zlotrg
  • Meta Kodre, univ. dipl. mikrobiol.

NOVOSTI!

Sprememba obstoječe preiskave SDG

Čas sprejema vzorcev za dokaz
SARS-CoV-2

---

Nabor seroloških preiskav SARS-CoV-2,  ki jih izvajamo na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo:

  • Specifična protitelesa - IgA
  • Specifična protitelesa - IgM
  • Preverjanje protitelesnega odziva po cepljenju
  • Preverjanje protitelesnega odziva ob/po okužbi

---

 

V ŠTEVILKAH

NOVE PREISKAVE

15

v letu 2014

11

v letu 2015

13

v letu 2016

NAŠA MOČ

7

profesorjev

36

doktorjev znanosti

149

zaposlenih

OBJAVLJENI ZNANSTVENI ČLANKI - SCI

63

v letu 2016

46

v letu 2017

KONTAKT

Univerza v Ljubljani | Medicinska fakulteta
INŠTITUT ZA MIKROBIOLOGIJO IN IMUNOLOGIJO
Zaloška 4,1000 Ljubljana

T: 01 543 74 00 | F: 01 543 74 01
E: imi.info@mf.uni-lj.si

KATEDRA ZA MIKROBIOLOGIJO IN IMUNOLOGIJO
T: 01 543 74 08
E: imi.katedra@mf.uni-lj.si

CERTIFIKATI KAKOVOSTI

Copyright 2001-2022 IMI. Vse pravice pridržane.