S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Domov > PEDAGOŠKA DEJAVNOST > Biomedicina > Temeljni predmeti

Temeljni predmeti

Predstavitev temeljnih predmetov programa Biomedicina

Šifra: K-1-500
Naslov: Raziskave v klinični medicini

Izvajalci: Vito Starc (nosilec), Lovro Stanovnik, Marko Živin, Janez Sketelj, David Vodušek, Mojca Kržan, Peter Rakovec, Mirta Koželj, Vladimir Smrkolj, Borut Geršak, Vladimir Kotnik

Kratka vsebina:
Predmet je razdeljen v tri vsebinske module ovrednotene s po 10 KT, ki so organizirani vertikalno v treh ravneh. Posamezni moduli: Metode v medicinskih raziskavah, Temeljne vede v medicinskih raziskavah in Dosežki v kliničnih raziskavah so nadalje sestavljeni iz posameznih tematskih sklopov, od katerih študent lahko izbere po en tematski sklop iz vsakega modula oz. nabor tem iz prvega modula v obsegu 10 kreditov.

Področje kliničnih medicinskih ved s svojimi tematskimi sklopi omogoča doktorsko izobraževanje na podpodročjih kardiovaskularne medicine, nevroloških ved, operacijskih kirurških ved, imunoloških ved, področje temeljnih medicinskih ved pa na podpodročju raka.

Modul 1: Metode v medicinskih raziskavah
V tem modulu (10 KT )so na kratko predstavljene osnove sodobnih raziskovalnih in analitičnih metod, ki jih pogosteje uporabljamo v biomedicinskih raziskavah na MF. Gre za splošne principe znanstvenega raziskovalnega dela v medicini, biomedicinske statistične metode, osnove merilne tehnike v medicini, klinično raziskovalno delo, predstavljanje raziskovalnih rezultatov in izbor specialnih raziskovalnih tehnik.

Modul 2: Temeljne vede v kliničnih raziskavah
Ta modul obravnava teoretične osnove za raziskave na izbranih kliničnih področjih, ki jim ustrezajo 10 kreditni tematski sklopi: Fiziologija kardiovaskularnega sistema,fiziologija dihanja, fiziologija in biomehanika lokomotornega sistema, farmakologija, nevrofiziologija in imunologija. Študent izbere enega od teh sklopov ali pa namesto njega en modul (10 KT) iz predmeta temeljne medicinske vede, biokemija ali mikrobiologija.

Modul 3: Dosežki v kliničnih raziskavah
Ta modul predstavlja sintezo prvih dveh in obravnava nove diagnostične, terapevtske in preventivne metode na izbranih kliničnih področjih, ki jim ustrezajo 10 kreditni tematski sklopi: Kardiovaskularne medicinske vede, Medicinske vede operativnih strok, Nevroloških vede in Znanstvena načela medicinske imunologije in alergologije. Poudarek je na primerjavi novih metod z referenčnimi, zlasti glede na njihovo napovedno vrednost. Modul je namenjen le zdravnikom in zobozdravnikom, študent izbere enega od sklopov.

Šifra: M-1-410
Naslov: Mikrobiologija

Izvajalci: Srečko Koren (nosilec), Mario Poljak, Gorazd Avguštin, David Stopar, Tatjana Avšič – Županc, Manca Mueller – Premru, Katja Seme, Nina Gunde Cimerman, Ines Mandič-Mulec, Romana Marinšek Logar, Peter Raspor, Kristina Sepčić, Sonja Smole-Možina, Peter Trontelj, Tom Turk, Alojz Ihan, Miroslav Petrovec

Kratka vsebina:
Predmet Mikrobiologija na izbranih primerih obravnava zgradbo in delovanje mikroorganizmov v fizioloških in patoloških okoliščinah ter omogoča razumevanje kompleksnih odnosov med mikroorganizmi, med mikroorganizmi in njihovimi gostitelji ter med mikroorganizmi in naravnim okoljem. Predmet je razdeljen v štiri vsebinske module ovrednotene s po 10 KT.

Modul 1: Temeljna medicinska mikrobiologija
Obravnavani bodo virulenčni dejavniki in patogenetski mehanizmi mikrobov, temelji protimikrobne kemoterapije in vakcinacije, temelji laboratorijske diagnostike mikrobov, molekularna epidemiologija, porajajoči se mikroorganizmi in prioni

Modul 2: Klinična mikrobiologija
Obravnavani bodo diagnostični algoritmi v klinični mikrobiologiji, njihova umestitev in primerjava z ostalimi sorodnimi algoritmi v medicini, kritična interpretacija rezultatov mikrobioloških preiskav, načini razreševanja kompleksnih diagnostičnih zapletov in dvomov, napake pri naročanju mikrobioloških preiskav in njihove medicinske in ekonomske posledice ter problemi pri komunikaciji med laboratorijem in lečečim zdravnikom.

Modul 3: Mikrobna raznolikost, identifikacija, evolucija in biotehnologija
Obravnavani bodo principi in razlike med tradicionalnimi in molekularnimi taksonomskimi pristopi, principi mikrobne raznolikosti, principi ter filozofski pogledi na evolucijo in molekularno evolucijo, aplikacije mikrobne biotehnologije v medicini, farmaciji, živilstvu, kmetijstvu, na področju okoljevarstva in proizvodnje alternativnih virov energije in surovin.

Modul 4: Biokemija, fiziologija in ekologija mikroorganizmov
Obravnavani bodo encimske reakcije, membranski procesi, toksini, procesi regulacije genov, encimov, metabolnih spletov pri mikroorganizmih in odzivi mikrobne populacije na spremenjene dejavnike okolja, mehanizmi mikrobnega signaliziranja, primeri diferenciacije pri mikrobih, vplivi mikrobov na kroženje snovi in energije v izbranih ekosistemih, interakcije med mikroorganizmi in interakcije med mikrobi in višjimi organizmi, koncept mikrobne prehranjevalne zanke in pristopi k proučevanju aktivnosti in strukture mikrobnih združb.

NOVOSTI!

Sprememba obstoječe preiskave SDG

Čas sprejema vzorcev za dokaz
SARS-CoV-2

---

Nabor seroloških preiskav SARS-CoV-2,  ki jih izvajamo na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo:

  • Specifična protitelesa - IgA
  • Specifična protitelesa - IgM
  • Preverjanje protitelesnega odziva po cepljenju
  • Preverjanje protitelesnega odziva ob/po okužbi

---

 

V ŠTEVILKAH

NOVE PREISKAVE

15

v letu 2014

11

v letu 2015

13

v letu 2016

NAŠA MOČ

7

profesorjev

36

doktorjev znanosti

149

zaposlenih

OBJAVLJENI ZNANSTVENI ČLANKI - SCI

63

v letu 2016

46

v letu 2017

KONTAKT

Univerza v Ljubljani | Medicinska fakulteta
INŠTITUT ZA MIKROBIOLOGIJO IN IMUNOLOGIJO
Zaloška 4,1000 Ljubljana

T: 01 543 74 00 | F: 01 543 74 01
E: imi.info@mf.uni-lj.si

KATEDRA ZA MIKROBIOLOGIJO IN IMUNOLOGIJO
T: 01 543 74 08
E: imi.katedra@mf.uni-lj.si

CERTIFIKATI KAKOVOSTI

Copyright 2001-2022 IMI. Vse pravice pridržane.