S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Domov > PEDAGOŠKA DEJAVNOST > Študijsko gradivo > Navodila in obrazci MF

Navodila za izdelavo seminarske naloge MF

Navodila, obrazci in povezave za izdelavo seminarske naloge

Študent se dogovori za eno od predlaganih tem seminarske naloge. Iz teme seminarske naloge izbere v eni od navedenih bibliografskih medicinskih zbirk 5 člankov, po možnosti iz zadnjih treh let. Mentorju seminarja predloži seznam izbranih člankov, nato skupaj odločita, kateri od člankov se bo obravnaval na seminarju. Najmanj 1 teden pred zagovorom seminarja študent po elektronski pošti pošlje mentorju seminarsko nalogo (naslov mentorja dobi na http://www.imi.si). Mentor mora seminaristu potrditi ustreznost seminarske naloge vsaj 1 dan pred njeno predstavitvijo. Pisno obliko seminarja obvezno odda študent mentorju na predstavitvi.

ZBIRKE:

VSEBINA seminarske naloge:

 1. Uvod - kratka predstavitev podrocja, sledi
 2. Vsebina (predstavitev raziskovalnega članka),
 3. Zaključek - zelo kratek povzetek.
 4. Literatura - vsebuje naj največ 5 referenc, napisana naj bo natančno po navodilih Zdravniškega vestnika (glej navodila spodaj).

Seminarska naloga (pisni del) naj obsega naj 2 do 3 strani. Napisana naj bo z računalnikom. Velikost črk mora biti 12 pt, razmak med vrsticami 1,5. Besedilo mora biti postavljeno 3 cm od levega in desnega ter 3 cm od zgornjega in spodnjega robu in obojestransko poravnano.

Kratico morate prvič izpisati in jo prikazati v oklepaju. Strani morajo biti oštevilčene.

Ustna predstavitev je pomemben del seminarja in naj traja 10 - 15 minut z uporabo računalniške prezentacije. Ustna predstavitev ni branje napisanega, temveč smiselna predstavitev vsebine seminarja.

Obrazec dobite tukaj.

Navodila zdravniškega vestnika

Literatura

Vsako trditev, dognanje ali misel drugih je treba potrditi z referenco. Neobjavljeni podatki ali osebno sporočilo ne spada v seznam literature. Navedke v besedilu je treba oštevilčiti po vrstnem redu, v katerem se prvič pojavijo, z arabskimi številkami v oklepaju. Če se pozneje v besedilu znova sklicujemo na že uporabljeni navedek, navedemo številko, ki jo je navedek dobil pri prvi omembi. Navedki, uporabljeni v tabelah in slikah, naj bodo oštevilčeni po vrstnem redu, kakor sodijo tabele in slike v besedilo. Pri citiranju več del istega avtorja dobi vsak navedek svojo številko, starejša dela je treba navesti prej. Vsi navedki iz besedila morajo biti vsebovani v seznamu literature.

Literatura naj bo zbrana na koncu članka po zaporednih številkah navedkov. Če je citirani članek napisalo 6 avtorjev ali manj, jih navedite vse; pri 7 ali več je treba navesti prve tri in dodati et al. Če pisec prispevka v originalni objavi ni imenovan, se namesto njega napiše Anon. Naslove revij, iz katerih je navedek, je treba krajšati kot določa Index Medicus.

Primeri citiranja:

 • primer za knjigo:
  1. Bohinjec J. Temelji klinične hematologije. Ljubljana: Dopisna delavska univerza Univerzum, 1983: 182-3.
 • primer za poglavje iz knjige:
  2. Garnick MB, Brenner BM. Tumors of the urinary tract. In: Braunwald E, Isselbacher KJ, Petersdorf RG, Wilson JD, Fauci AS eds. Harrison’s principles of internal medicine. 11th ed. Vol 2. New York: McGraw Hill, 1987: 1218-21.
 • primer za članek v reviji:
  3. Šmid L, Žargi M. Konikotomija - zakaj ne. Med Razgl 1989; 28: 255-61.
 • primer za članek iz revije, kjer avtor ni znan:
  4. Anon. An enlarging neck mass in a 71-year-old woman. Am J Med 1989; 86: 459-64.
 • primer za članek iz revije, kjer je avtor organizacija:
  5. Americal College of Physicians. Clinical eclogy. Ann Int Med 1989; 111: 168-78.
 • primer za članek iz suplementa revije:
  6. Miller GJ. Antithrombotic therapy in the primary prevention of acute myocardial infarction. Am J Cardiol 1989; 64: Suppl 4: 29B-32B.
 • primer za članek iz zbornika referatov:
  7. Schneider W. Platelet metabolism and membrane function. In: Ulutin ON, Vinazzer H eds.
  Proceeding of 4th international meeting of Danubian league against thrombosis and haemorrhagic diseases. Istanbul: Goezlem Printing and Publishing Co, 1985: 11-5.

NOVOSTI!

Sprememba obstoječe preiskave SDG

Čas sprejema vzorcev za dokaz
SARS-CoV-2

---

Nabor seroloških preiskav SARS-CoV-2,  ki jih izvajamo na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo:

 • Specifična protitelesa - IgA
 • Specifična protitelesa - IgM
 • Preverjanje protitelesnega odziva po cepljenju
 • Preverjanje protitelesnega odziva ob/po okužbi

---

 

V ŠTEVILKAH

NOVE PREISKAVE

15

v letu 2014

11

v letu 2015

13

v letu 2016

NAŠA MOČ

7

profesorjev

36

doktorjev znanosti

149

zaposlenih

OBJAVLJENI ZNANSTVENI ČLANKI - SCI

63

v letu 2016

46

v letu 2017

KONTAKT

Univerza v Ljubljani | Medicinska fakulteta
INŠTITUT ZA MIKROBIOLOGIJO IN IMUNOLOGIJO
Zaloška 4,1000 Ljubljana

T: 01 543 74 00 | F: 01 543 74 01
E: imi.info@mf.uni-lj.si

KATEDRA ZA MIKROBIOLOGIJO IN IMUNOLOGIJO
T: 01 543 74 08
E: imi.katedra@mf.uni-lj.si

CERTIFIKATI KAKOVOSTI

Copyright 2001-2022 IMI. Vse pravice pridržane.