Sapovirus: začasen umik iz nabora tarč (SDG)

Spoštovani!
Sporočamo vam, da z dnem 30. 3. 2023 iz nabora tarč v diagnostičnem procesu za molekularno dokazovanje enteričnih virusov iz blata / izbruhanine (sindromska diagnostika povzročiteljev gastroenteritisov; SDG) zaradi nedobavljivosti reagentov začasno umikamo Sapovirus. V naboru enteričnih virusov ostajajo Rotavirus A, Adenovirus F40/41, Norovirus GI/GII, Astrovirus.
V kolikor bi glede na klinične in epidemiološke podatke želeli testiranje na Sapovirus, vljudno prosimo, da o tem obvestite laboratorij.

Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na naslednjih telefonskih številkah:
– telefon laboratorija: 01 543 74 62
– telefon vodje laboratorija: 01 543 74 60

Z lepimi pozdravi,
Laboratorij za sindromsko diagnostiko in molekularno bakteriologijo (SMB)
Proces SDG
Vodja: asist. dr. Tina Triglav, dr. med., spec. klin. mikrobiol.