#

Katalog preiskav

Celice RTE (Recent Thymic Emigrants)

Področje preiskave

IMUNOLOGIJA

Opis preiskave

Preiskava je namenjena določevanju celic RTE, ki so merilo timusne produkcije limfocitov T. Poleg RTE se določi tudi deleže in absolutne vrednosti naivnih (CD45RA) in spominskih (CD45RO) celic T pomagalk. Spremljanje celic RTE služi ocenjevanju rekonstitiucije timusa npr. pri pacientih, okuženih z virusom HIV (po terapiji HAART), pri pacientih po transplantaciji kostnega mozga in pri pacientih po radio-, kemo- ali imunosupresivni terapiji. Število celic RTE je značilno zmanjšano pri pacientih z nekatermi imunskimi pomanjkljivostmi (npr. DiGeorge-jev sindrom).

Splošni podatki

Sprejem vzorcev

Od ponedeljka do sobote, 07:00 - 18:00; nedelje in prazniki 8:00 - 16:00

Urnik izvajanja preiskave

Od ponedeljka do petka, 07:00 - 15:00, sobota 7:00 - 12:00

Trajanje preiskave

1 - 3 dni

Metode preiskave

Pretočna citometrija

Vzorci in navodila

Kri - venska s heparinom

Navodila za odvzem:
Odvzem iz periferne vene v epruveto za vakuumski odvzem s heparinom.
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri sobni temperaturi, daljši transport ≤12 ur pri sobni temperaturi.
Količina:
Minimalna količina vzorca 1ml krvi
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za celično imunologijo (CEL)
Kontakt:

Kri - venska z EDTA

Navodila za odvzem:
Odvzem iz periferne vene v epruveto za vakuumski odvzem z EDTA.
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri sobni temperaturi, daljši transport ≤12 ur pri sobni temperaturi.
Količina:
Minimalna količina vzorca 1ml krvi
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za celično imunologijo (CEL)
Kontakt: