Strokovna združenja

Sekcija za KMBO

SKUOPZ

SID

SZPC

Strokovna srečanja

Sekcija za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe Slovenskega zdravniškega društva

Sedež sekcije

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo

Zaloška 4, 1000 Ljubljana

Predsednik

izr. prof. dr. Tadeja Matos, dr. med., spec. klin. mikrobiol.

Email: tadeja.matos@mf.uni-lj.si

Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo

Zaloška 4, 1000 Ljubljana

T: 01 543 74 22 | F: 01 543 74 18

Podpredsednk

asist. dr. Andrej Golle, dr. med., spec. klin. mikrobiol.

Email: andrej.golle@nlzoh.si

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za medicinsko mikrobiologijo

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

T: 02 45 00 261

Tajnik

doc. dr. Mateja Pirš, dr. med., spec. klin. mikrobiol.

Email: mateja.pirs@mf.uni-lj.si

Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo

Zaloška 4, 1000 Ljubljana

T: 01 543 74 46 | F: 01 543 74 18

Blagajnik

doc. dr. Polona Maver Vodičar, dr. med., spec. klin. mikrobiol.

Email: polona.maver@mf.uni-lj.si

Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo

Zaloška 4, 1000 Ljubljana

T: 01 543 74 83 | F: 01 543 74 18

Povezave

Logotip

Statut SKMBO

Pravilnik o podeljevanju priznanj SKMBO

Zborniki Sekcije