Strokovna združenja

Sekcija za KMBBO

SKUOPZ

SID

SZPC

Strokovna srečanja

Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila.

Predsednik

Iztok Štrumbelj

Email: iztok.strumbelj@nlzoh.si

Podpredsednica

Helena Ribič

Email: helena.ribic@nlzoh.si

Tajnica

Barbara Zdolšek

Email: barbara.zdolsek@nlzoh.si

Člani in delovne skupine