Pedagoška dejavnost

Predstavitev in kontakt

Zaposleni

Informacije za študente

Strokovna izobraževanja

Splošne informacije za študente

Lokacije pouka

Urnik katedre

Spletna učilnica

Študijsko in strokovno gradivo

Slikovno gradivo (preparati)

Navodila za pripravo seminarske naloge

Univerzitetni, magistrski študij: predmeti Katedre za mikrobiologijo in imunologijo

Medicinska fakulteta UL

Biotehniška fakulteta UL

Fakulteta za farmacijo UL

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UL

Doktorski študij

Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicina