Pedagoška dejavnost

Predstavitev

Informacije za študente

Zaposleni

Strokovna izobraževanja

Študijsko gradivo

Uporabne informacije za študente

Medicinska fakulteta UL

Urnik Katedre za mikrobiologijo in imunologijo MF UL

Lokacije pouka:

Seminarska soba Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo, stara Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2 (vhod je za pisanim večnadstropnim kontejnerjem)

Vajalnici na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo, vhod Katedra (stopnišče zadaj), Zaloška 4

Kirurška predavalnica na Travmatološki kliniki, Zaloška 2

Lesena predavalnica, Zaloška 4

Predavalnice na Medicinski fakulteti, Korytkova 2