Z našim znanjem in vašim zaupanjem do najboljše diagnostike.

PREVZEM VZORCEV

Zaprto

Odpre se danes ob 07:00.

Novosti

Vabilo na podiplomsko izobraževanje ESCMID – EUCIC advanced module for Infection Prevention and Control Antibiotic Therapy and Antimicrobial Stewardship / Invitation to ESCMID Postgraduate Education Course EUCIC advanced module for Infection Prevention and Control Antibiotic Therapy and Antimicrobial Stewardship

Klinika za infekcijske bolezni Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani vabita k prijavam na podiplomsko izobraževanje ESCMID ‒ EUCIC advanced module for Infection Prevention and...

Delovni čas sprejema vzorcev

REDNI DELOVNI ČAS

PONEDELJEK‒PETEK: 7.00‒15.00

DEŽURNA SLUŽBA

PONEDELJEK‒PETEK: 15.00‒18.00
SOBOTA: 7.00‒18.00
NEDELJA IN PRAZNIKI: 8.00‒16.00

PROTOKOL ZA NUJNE VZORCE SARS-CoV-2

PONEDELJEK‒SOBOTA: Od 18.00 dalje pokličite na 031 623 265
NEDELJA IN PRAZNIKI: Od 16.00 dalje pokličite na 031 623 265

 

Katalog preiskav

Vpogled v izvide (MBX)

Spletna aplikacija MBX omogoča oddaljeni vpogled v mikrobiološke in imunološke izvide Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo.

Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo

 

 

 

 

O inštitutu

Diagnostična dejavnost

Pedagoška dejavnost

Raziskovalna dejavnost

Projekti

Strokovnjaki na IMI so vključeni v različne raziskovalne projekte: nacionalne, bilateralne, evropske in mednarodne. IMI je del različnih mrež in sodelovanj.

Izhodišča za vzpostavitev sistema za identifikacijo in izmenjavo meroslovnih potreb na področju biokemijske analitike (Met4Lab)

Laboratoriji, ki delajo na področju kemije, biologije in medicine pri svojem delu kot eno od metod uporabljajo tudi verižno reakcijo s polimerazo (Ang. Polymerase Chain Reaction – PCR). S to metodo in njenimi nadgradnjami (PCR v realnem času in digitalni PCR) je možno izvajati detekcijo, identifikacijo in kvantifikacijo tarčnih delov nukleinskih kislin različnih organizmov direktno iz različnih tipov vzorcev. Namen projekta je identifikacija meroslovnih potreb na področju kemije, biologije in medicine in pridobitev podatkov o primerljivosti laboratorijev. V ta namen bodo v okviru projekta organizirane delavnice in anketa ter medlaboratorijska primerjava rezultatov PCR. V projektu sodeluje več laboratorijev, ki uporabljajo reakcijo PCR za dokazovanje mikroorganizmov pri ljudeh, živalih, rastlinah in hrani.

read more

Preprečevanje, predvidevanje in zmanjševanje tveganja za bolezni, ki se prenašajo s klopi, z uporabo protokola DAMA / PRAGMATICK – Prevention, anticipation and mitigation of tick-borne disease risk applying the DAMA protocol

Akcija PRAGMATICK COST je namenjena razširjanju znanja in spodbujanju uporabe Stockholmske paradigme za predvidevanje in ublažitev tveganja bolezni, povezanega s prisotnostjo in širjenjem klopov in patogenov, ki jih prenašajo klopi, pod antropogenim pritiskom in spreminjajočim se podnebjem. V okviru COST CA 21170 bo naša raziskovalna organizacija pridobila nova znanja za napovedovanje tveganja in ublažitev posledic vdora in širjenja porajajočih se bolezni.

read more

Blastocystis v okviru strategije Eno zdravje – Blastocystis under One Health (OneHealthBlastocystis)

Blastocystis je najbolj razširjen črevesni mikrobni evkariont, saj kolonizira vsaj milijardo ljudi. Novejše raziskave kažejo, da je zelo pogost tudi pri živalih. Velik delež gostiteljev tega mikroorganizma je brezsimptomnih. Kljub številnim raziskavam ostajajo mnenja o njegovi patogenosti deljena. V okviru aktivnosti COST CA21105 želimo dognati kakšna je vloga tega mikroorganizma v črevesju gostitelja in njegov vpliv na zdravje ljudi in živali.

read more

Uporaba amnijske membrane za inovativno multimodalno zdravljenje bakterijskega cistitisa in raka sečnega mehurja: učinek njene protimikrobne, imunomodulatorne in protirakave aktivnosti

Izhodišče in predstavitev problema Amnijska membrana (AM) primarno zagotavlja primerno okolje za razvoj ploda. Ima številne lastnosti, ki so zaželene tudi v klinični praksi, in sicer: a) spodbuja celjenje ran b) preprečuje vnetje in brazgotinjenje, c) ima nizko imunogenost, nekaj raziskav kaže tudi, da ima d) protirakave in e) protimikrobne lastnosti.

read more

Uporaba metagenomskega pristopa za odkrivanje povzročiteljev okužb osrednjega živčevja

Cilj predlaganega projekta je z metagenomskim pristopom odkriti neznane ali redke povzročitelje okužb osrednjega živčevja v Sloveniji in tako osvetlili patogenezo meningitisa, encefalitisa ali meningoencefalitisa. Raziskava bo doprinesla k razvoju novih smernic za diagnostiko okužb osrednjega živčevja na svetovni ravni, saj bomo razvili protokol za pripravo, izvedbo in analizo podatkov mNGS v kliničnih vzorcih pri življenjsko ogrožajočih okužbah.

read more

Mlečnokislinska fermentacija kot način obogatitve mikroalgne biomase z novimi nutrienti

Mikroalge predstavljajo dober vir hranil in bioaktivnih spojin in tako lahko prispevajo k zdravju ljudi. Trenutno se mikroalge na slovenskem tržišču pojavljajo v obliki prehranskh dopolnil (tablete, kapsule in tekočine). Njihova učinkovitost in izvor sta v splošnem neznana, kajti za prehranska dopolnila ne veljajo strogi predpisi kot za zdravila ali živila. Zato je zelo pomembno redno spremljanje takšnih izdelkov, ki so na voljo na tržišču.

read more

PROGRAMSKA SKUPINA – ODNOSI PARAZITSKEGA OBSTAJANJA

Programsko skupino sestavljajo različni sklopi medicinske mikrobiologije, ki jih povezujejo raziskave molekularne epidemiologije, ekologije ter proučevanje genetskih značilnosti in patogeneze določenih mikroorganizmov s katerimi želimo prepoznati razširjenost patogenov ter njihovo genetsko in fenotipsko raznolikost.

read more

Rotavirus Surveillance Network – EuroRotaNet

EuroRotaNet je mreža evropskih laboratorijev, ki sodelujejo v raziskavi o raznolikosti rotavirusnih genotipov, ki krožijo po vsej Evropi. Raziskava vključuje tako mestno, kot podeželsko okolje, in bo zajela najmanj tri zaporednih sezone pred uvedbo cepljenja in tri sezone po uvedbi cepljenja.

read more

Collaborative HIV and Anti-HIV Drug Resistance Network (CHAIN)

CHAIN je bil obsežni integracijski projekt, katerega cilj je bil učinkovit boj proti znanim in novim odpornim različicam HIV, s posebnim poudarkom na Vzhodni Evropi in močno prizadetih območjih Afrike. V projekt je bila vključena evropska mreža strokovnjakov na področju spremljanja odpornosti HIV, ki so v sklopu obsežnega projekta zasnovali različna orodja in pridobili nova znanja, ki bodo raziskovalcem in zdravnikom tudi v bodoče pomagali v boju proti odpornosti HIV na zdravila.

read more

Molecular diversity of Epstein – Barr virus (MDEBV)

Raziskovalni cilji projekta vključujejo analizo genetske raznolikosti Epstein-Barr virus (EBV) in njenega možnega kliničnega pomena. Natančneje, določiti želimo razširjenost genotipov EBV 1 in 2 (z analizo genov EBNA-1 in EBNA-2) ter podtipov in podvariant (na podlagi analize genov LMP-1, Zp in BLLF1) pri bolnikih z infekcijsko mononukleozo in malignimi boleznimi, etiološko povezanimi z okužbo z EBV.

read more

Spremljanje primarne odpornosti HIV v sklopu ECDC

Protiretrovirusno zdravljenje je okužbo s HIV spremenilo v obvladljivo kronično stanje. Kljub temu je uspešnost zdravljenja odvisna od razvoja odpornih mutacij. Določene odporne različice HIV se lahko uspešno prenašajo, tako so lahko mutacije prisotne že pred samim začetkom zdravljenja, kar predstavlja primarno odpornost virusa (angl. transmitted drug resistance).

read more

Primerjava izražanja genov v endometriju v času vgnezditvenega okna pri debelih ženskah s sindromom policističnih jajčnikov pred in po hujšanju z zdravili ali s spremembo življenjskega sloga

Sindrom policističnih jajčnikov (PCOS) je najpogostejša endokrinološka bolezen v reproduktivnem obdobju, ki jo spremljajo različno izražene reproduktivne in metabolne motnje. Namen projekta je z analizo transkriptoma endometrija pridobljenega v času vgnezditvenega okna ugotoviti, ali obstajajo bio-označevalci, ki bi napovedali uspešno vgnezditev zarodka v postopkih ZTO.

read more

Abbott RealTime High Risk HPV Assay Evaluation for Primary Cervical Screening – 3 years Follow up Slovenian Cohort Study

V preteklih letih je bilo objavljenih več študij, ki so dokazale učinkovitost HPV testiranja na visokorizične genotipe v okviru primarnega presejalnega programa za raka materničnega vratu. V raziskavo spremljanja okužb s HPV v priložnostnem vzorcu žensk starih 20 do 64 let v obdobju 2009–2010 smo vključili 4.500 žensk. Cilj drugega kroga raziskave je bil, s presejalnim testiranjem žensk, ki so sodelovale v prvem krogu raziskave (2009/2010) preveriti, kakšno napovedno vrednost ima izhodiščni rezultat citologije in testa HPV po treh letih.

read more

Valid-Screen (Validation of PreCursor-M for enhanced Cervical (Pre)Cancer)

Metilacijska stopnja treh molekularnih markerjev (CADM1, MAL in miR124-2) naraste proporcionalno glede na stopnjo predrakavih sprememb materničnem vratu. PreCursor-M združuje te markerje v panelni PCR. Namen projekta VALID-SCREEN je bil klinično validirati PreCursor-M na petih različnih skupinah kliničnih vzorcev v štirih državah EU, kot dopolnitev presejanja za hrHPV DNA v sklopu primarnega presejanja raka na materničnem vratu.

read more

CoheaHr – Comparing health services interventions for the prevention of HPV-related cancer

Na področju preprečevanja HPV- bolezni je bil do sedaj že dosežen pomemben napredek z razvojem in uvedbo cepljenja proti HPV in uvedbo presejalnega testiranja. V okviru projekta CoheaHr se je izvedla primerjava (stroškovne) učinkovitosti različnih evropskih strategij preprečevanja HPV okužbe. Cilj je bil vzpostaviti zanesljivo in primerljivo bazo dokazov (stroškovne) učinkovitosti teh strategij, ki se izvajajo v okviru politike posameznih držav na področja preprečevanju HPV okužb.

read more

Epidemiološko spremljanje deleža s HCV okuženih nosečnic z nevezanim anonimnim testiranjem

Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo sodeluje pri raziskavi epidemiološkega spremljanja okužb s HCV, ki poteka v okviru naloge »Spremljanje, preprečevanje in obvladovanje okužbe s HIV, SPO in virusnih hepatitisov (HEP)«, ki jo koordinira Nacionalni inštitut za javno zdravje. V letu 2021 je Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo (IMI) Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani na označevalce okužbe s HCV nevezano anonimno testiral vzorce serumov nosečnic zbranih v letu 2019 za namen epidemiološkega spremljanja spreminjanja prevalence okuženih s HIV v številnih laboratorijih po Sloveniji.

read more

Spremljanje spreminjanja deleža slovenskih nosečnic z označevalci okužbe s SARS-CoV-2 z nevezanim anonimnim testiranjem

Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo sodeluje pri raziskavi oziroma sistemu epidemiološkega spremljanja z naslovom »Spremljanje spreminjanja deleža slovenskih nosečnic z označevalci okužbe s SARS-CoV-2 z nevezanim anonimnim testiranjem«, ki ga izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje v okviru epidemiološkega spremljanja COVID-19. V okviru raziskave poteka nevezano anonimno testiranje ostankov serumov, ki so bili odvzeti nosečnicam zaradi presejanja na sifilis.

read more

Odziv na HIV

V Sloveniji je prevalenca HIV nizka, nesorazmerno visoko pa je število okužb med moškimi, ki majo spolne odnose z moškimi (MSM). Program Odziv na HIV je nastal kot odgovor na epidemijo HIV med MSM v Sloveniji. Izvaja ga DIC Legebitra v partnerstvu z Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Sofinancirata ga Ministrstvo za zdravje RS in Mestna občina Ljubljana.

read more

RISCC – Risk-based Screening for Cervical Cancer

Projekt RISCC (Risk-based Screening for Cervical Cancer) je združil v multidisciplinarni konzorcij 11 partnerjev in s tem najbolj priznane raziskovalce na področju HPV. S projektom želijo partnerji izboljšati učinkovitost presejanja za raka na materničnem vratu v Evropi ter izboljšati udeležbo v programih presejanja.

read more

Nadzor prenašalcev porajajočih se mikroorganizmov v Sloveniji

Med najučinkovitejše prenašalce porajajočih se patogenov uvrščamo različne vrste komarjev in peščenih muh. V okviru projekta bomo vzpostavili sistem nadzora, tako nad prenašalci kot tudi patogeni, ter vpeljali sodobne, občutljive diagnostične metode, ki so osnova za ugotavljanje pogostosti avtohtonih in vnesenih se nalezljivih bolezni ter prvi korak k izdelavi napovednih zemljevidov in s tem ocene tveganja za vnos in izbruh porajajočih se patogenov v Sloveniji.

read more

Vzpostavitev monitoringa prenašalcev vektorskih bolezni v Sloveniji

V okviru projekta bomo vzpostavili standardizirane postopke monitoringa komarjev in peščenih muh. Prenašalce bomo vzorčili na več lokacijah, vsa tri leta trajanja projekta ter jih določili do vrste natančno. Z vrhunskimi molekularnimi metodami bomo ugotavljali pogostost medicinsko pomembnih patogenov v vzorcih prenašalcev.

read more

Infrastrukturni center za raziskave patogenih mikroorganizmov 3. stopnje biološke varnosti (IC BSL-3+)

Infrastrukturni center BSL-3+ predstavlja visoko-tehnološko rešitev za razvojno in raziskovalno dejavnost na področju dela z najnevarnejšimi mikroorganizmi, ki jih uvrščamo v 3. in 4. stopnjo biološke varnosti. / ANG: IC BSL-3+ infrastructure programme represents an integrative, high-tech solution for research and development activities of high risk pathogens classified as biosafety levels 3 and 4 agents. The proposed infrastructure programme is the first of its kind in Slovenia.

read more

EVIDENT

Glavni namen projekta je, da bi izkoristili vzorce, zbrane med trenutno epidemijo virusa Ebole v Zahodni Afriki, in s sodobno, state-of-the-art metodologijo prišli do pomembnih spoznanj o celičnem in protitelesnem imunskem odzivu po okužbi z virusom Ebole, sproščanju citokinov in kemokinov v različnih fazah bolezni, razvoju mutacij in virulence virusa ter prenos virusa med bolniki.

read more

European Network of Imported Viral Diseases – ENIVD

Številni virusni izbruhi v zadnjih letih so spodbudili ustanovitev Evropske mreže za diagnostiko uvoženih virusnih bolezni (ENIVD). Po številnih sestankih so univerzitetni klinični centri, državni zdravstveni oddelki in bolnišnice iz celotne Evrope postavili mrežo in se odločili sodelovati.

read more

WHO-GOARN

Mreža GOARN deluje pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije in je integriran sistem za globalno opozarjanje in ukrepanje ob izbruhih ali drugih zdravstvenih krizah. Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo sodeluje v mreži GOARN od leta 2001, ko je tudi uspešno posredoval ob izbruhu Krimsko-kongoške mrzlice na Kosovu.

read more

European Mobile Laboratory Project (EMLab)

Projekt »Vzpostavitev mobilnih laboratorijev za povzročitelje bolezni 4 varnostne stopnje v kombinaciji s krepitvijo zmogljivosti v Podsaharski Afriki« bo okrepil prenos vrhunske tehnologije, diagnostike in visoko usposobljenih strokovnjakov iz Evrope v dežele Podsaharske Afrike v primeru izbruha nalezljivih bolezni.

read more

NoroNet

Noronet je neformalna mreža znanstvenikov v javnih zdravstvenih zavodov ali univerzah, ki si delijo virološke, epidemiološke in molekularne podatke o norovirusih.

read more

CYSTINET

Evropska mreža za teniozo/cisticerkozo teži k izgradnji močnega in širokega multidisciplinarnega strokovno-znanstvenega sodelovanja, s katerim želi poglobiti znanje in razumevanje cisticerkoze in tenioze, bolezni, ki ju povzročata svinjska trakulja Taenia solium in goveja trakulja Taenia saginata.

read more

Krepitev zdravja delavcev v zdravstvu

Namen projekta je opredeliti zdravstvena tveganja in delovne obremenitve (glede na lastnosti posameznika in njegovega delovnega mesta), ki povzročijo negativne učinke za zdravje in  kvaliteto opravljanja dela pri zdravnikih z izrazitim časovnim preseganjem delovnih obremenitev in zaposlitvijo na več delovnih mestih.

read more