Strokovna združenja

Sekcija za KMBO

SKUOPZ

SID

SZPC

Strokovna srečanja

Slovensko imunološko društvo

Sedež društva

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana

Predsednica

prof. dr. Vladka Čurin Šerbec

Email: vladka.curin@ztm.si

T: 01 543 81 65 | F: 01 230 22 24

Podpredsednk

prof. dr. Alojz Ihan

Email: alojz.ihan@mf.uni-lj.si

T: 01 543 74 93 | F: 01 543 74 85

Tajnica

Mojca Narat

Email: mojca.narat@bfro.uni-lj.si

T: 01 721 79 16 | F: 01 721 78 88

Blagajničarka

Blanka Vidan Jeras

Email: blanka.vidan-jeras@ztm.si

T: 01 543 82 24 | F: 01 431 23 04

Član

Tadej Avčin

Email: tadej.avcin@kclj.si

T: 01 522 96 42 | F: 01 522 40 68