#

Katalog preiskav

Fragmentacija DNA z metodo TUNEL in transmembranski mitohondrijski potencial merjen z DiOC6(3)

Področje preiskave

IMUNOLOGIJA

Opis preiskave

TUNEL tehnika je najbolj specifična metoda za določevanje apoptotičnih celic. V pozni fazi apoptoze pride do fragmentacije jedrne DNK. V programu apoptoze se aktivirajo endonukleaze, ki razrežejo DNK na kratke fragmente, ki so dolgi 50-300 baznih parov in imajo izpostavljene 3'-OH proste konce. V TUNEL reakciji se fluorescenčno označeni nukleotidi vežejo na 3'-OH proste konce DNA ob pomoči encima terminalne deoksinukleotidil transferaze. Na ta način je omogočena detekcija fragmentirane DNK s pretočnim citometrom. Rezultate podajamo kot delež celic, ki imajo fragmentirano DNK. DiOC6(3) je karbocianatno barvilo, ki se uporablja za zaznavanje membranskega potenciala. To kationsko barvilo se nakopiči na hiperpolarizirani strani membrane in se potem vsidra v membrano. Količina barvila, ki se veže v membrano pa je odvisna od mitohondrijskega potenciala.

Splošni podatki

Sprejem vzorcev

Od ponedeljka do četrtka, 07:00 - 11:00

Urnik izvajanja preiskave

Od ponedeljka do petka, 07:00 - 15:00

Trajanje preiskave

2 - 7 dni

Metode preiskave

Pretočna citometrija, TUNEL

Vzorci in navodila

Ejakulat

Navodila za odvzem:
Odvzem v sterilno posodico z navojem.
Navodila za transport:
Transport ≤1 uro pri sobni temperaturi.
Količina:
Minimalna količina vzorca 1 ml
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za celično imunologijo (CEL)
Kontakt:

Kri - venska s heparinom

Navodila za odvzem:
Odvzem iz periferne vene v epruveto za vakuumski odvzem s heparinom.
Navodila za transport:
Transport ≤1 uro pri sobni temperaturi.
Količina:
Minimalna količina vzorca 1ml krvi
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za celično imunologijo (CEL)
Kontakt:

Kri - venska z EDTA

Navodila za odvzem:
Odvzem iz periferne vene v epruveto za vakuumski odvzem z EDTA.
Navodila za transport:
Transport ≤1 uro pri sobni temperaturi.
Količina:
Minimalna količina vzorca 1ml krvi
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za celično imunologijo (CEL)
Kontakt: