10. BANIČEVI DNEVI: MIKROBIOLOGIJA V JAVNEM ZDRAVSTVU

Sekcija za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za javnozdravstveno mikrobiologijo Ljubljana

MIKROBIOLOGIJA V JAVNEM ZDRAVSTVU

23. in 24. november 2018, Postojna

Strokovno znanstveni odbor: prof. dr. Miroslav Petrovec, dr. med., doc. dr. Mateja Pirš, dr. med., Univerza v Ljubljani, Medicisnka fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo;
Helena Ribič, dr. med., dr. Metka Paragi, univ. dipl. biol., mag. Andrej Golle, dr. med., mag. Tjaša Žohar Čretnik, dr. med., Nacionalni laboratorij za okolje zdravje in hrano Maribor

Organizacijski odbor: dr. Metka Paragi, univ. dipl. biol., mag. Katarina Prosenc, univ. dipl. biol., dr. Marija Trkov, univ. dipl. inž. živil. tehn., dr. Tamara Kastrin, univ. dipl. mikrobiol., Verica Mioč, univ. dipl. mikrobiol., Vesna Šubelj, univ. dipl. mikrobiol., Špela Hostnik, dipl. ing. lab. biomed., univ. dipl. org., Nacionalni laboratorij za okolje zdravje in hrano Maribor, Oddelek za javnozdravstveno mikrobiologijo Ljubljana

Informacije in kontaktne osebe:
Metka Paragi (metka.paragi@nlzoh.si, 01 5205780)
Katarina Prosenc Trilar (katarina.prosenc@nlzoh.si, 01 4342613)

Kotizacija znaša 150,00 € (DDV je vključen). Vključuje potrdilo o udeležbi, kosilo in napitke v odmorih ter večerjo. Kotizacije ne plačajo upokojenci, študenti in specializanti.

Prijave: Špela Hostnik, NLZOH CMM Ljubljana, Grablovičeva 44, 1000 Ljubljana, e-naslov: banicevi@nlzoh.si, fax: 015205704