Pedagoška dejavnost

Predstavitev

Informacije za študente

Zaposleni

Strokovna izobraževanja

Študijsko gradivo

Predstavitev

Katedra za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete je zadolžena za izvedbo pouka na štirih fakultetah Univerze v Ljubljani: na Medicinski fakulteti (za študente medicine in dentalne medicine), Biotehniški fakulteti (za študente biologije, mikrobiologije in prehrane), Fakulteti za farmacijo (za študente farmacije, laboratorijske biomedicine in kozmetologije) in Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo (za študente biokemije).

Katedra je zadolžena tudi za organizacijo in izvedbo pouka na Univerzi v Ljubljani v okviru interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina.

V sodelovanju z Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana katedra organizira podiplomski tečaj iz bolnišnične higiene za zdravnike in medicinske sestre z visoko izobrazbo in sanitarne inženirje.

Inštitut in Katedra za mikrobiologijo in imunologijo organizirata tudi specialistični študij iz klinične mikrobiologije in usposabljata zdravnike, ki specializirajo infektologijo in dermatovenerologijo.

Nagovor predstojnika Katedre za mikrobiologijo in imunologijo

prof. dr. Alojz Ihan, dr. med.

Katedra za mikrobiologijo in imunologijo (KMI) Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani  je skupaj z Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete (IMI) največja pedagoška, diagnostična in raziskovalna ustanova na področju klinične mikrobiologije in imunologije v Sloveniji. Naša tričetrtstoletna tradicija, velikost, opremljenost, velika baza fakultetnih učiteljev in raziskovalcev ter velik obseg diagnostične dejavnosti nam omogočajo dobre razmere za nenehen razvoj. To dokazujejo izjemni raziskovalni, strokovni, pedagoški in publicistični dosežki sodelavcev. Velika stopnja specializiranosti laboratorijev in strokovnjakov nas kvalificira za najsodobnejše reševanje diagnostičnih problemov, hkrati pa kot učitelji čutimo dolžnost, da svoje znanje ponudimo vsem, ki ga potrebujejo in želijo.

Katedra za mikrobiologijo in imunologijo organizira in izvaja pouk za 11 študijskih programov na Medicinski fakulteti, Biotehniški fakulteti, Fakulteti za farmacijo in Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani ter na podiplomskem pouku Biomedicina in Mikrobiologija. Ob tem izvajamo še različna specialistična in strokovna izobraževanja. Osnovni namen pouka je dati študentom znanje o medicinsko pomembnih bakterijah, virusih, glivah, parazitih in imunskem sistemu do stopnje, da se bodo pri nadaljevanju svojega študija in nato pri praktičnem delu lahko kompetentno posvečali bolnikom in njihovemu zdravljenju. Da bi študentom kar najbolj olajšali pridobivanje znanja, na KMI redno izdajamo sodobne, kakovostne in pregledne študijske učbenike ter priročnike. Hkrati z veliko pozornostjo urejamo spletne učilnice, ki omogočajo študentom vsakega študijskega predmeta njim prilagojeno, sprotno in racionalno organizirano osvajanje študijske snovi. Z interaktivnim poukom, ki ga omogočajo elektronski mediji in aplikacije, se trudimo študentom omogočiti kar se da neposreden in preprost dostop do znanja, hkrati pa želimo ohraniti tudi človeško interakcijo med učiteljem in študentom, saj šele ta omogoči, da ima pridobljeno znanje tudi globlji in trajnejši pomen.

Splošni podatki

Predstojnik:

prof. dr. Alojz Ihan, dr. med., spec. klin. mikrobiol.

Tajništvo:

Sanda Šukarov, univ. dipl. ang. nem. prev.
sanda.sukarov@mf.uni-lj.si

Tehnični sodelavki:

Barbara Trtnik
Mrjetka Zupin

Uradne ure:

Po dogovoru po telefonu ali elektronski pošti

E: imi.katedra@mf.uni-lj.si
T: 01 543 74 08