Pedagoška dejavnost

Predstavitev in kontakt

Zaposleni

Informacije za študente

Strokovna izobraževanja

Farmacija, magistrski študij

Predmetnik

Mikrobiologija (1. letnik, 2. semester; obvezni predmet, 4 ECTS)
Nosilka prof. dr. Eva Ružić Sabljić

Laboratorijska biomedicina, univerzitetni študij

Predmetnik

Mikrobiologija s parazitologijo (2. letnik, 2. semester; obvezni predmet, 6 ECTS)
Nosilec prof. dr. Miroslav Petrovec

Tehnike v diagnostični virologiji (3. letnik, 1. semester; izbirni predmet, 5 ECTS)
Nosilec prof. dr. Miroslav Petrovec

Učitelji Katedre za mikrobiologijo in imunologijo sodelujejo še pri predmetu
Urgentna laboratorijska diagnostika (3. letnik, 2. semester; izbirni predmet, 5 ECTS)

Laboratorijska biomedicina, magistrski študij

Predmetnik

Učitelji Katedre za mikrobiologijo in imunologijo sodelujejo pri predmetu
Imunologija v laboratorijski diagnostiki (2. letnik, 1. semester; obvezni predmet, 6 ECTS)

Kozmetologija, univerzitetni študij

Predmetnik

Mikrobiologija (2./3. letnik, 2. semester; izbirni predmet, 5 ECTS)
Nosilka prof. dr. Eva Ružić Sabljić

Fakulteta

Fakulteta za farmacijo UL
Urniki Fakultete za farmacijo
VIS FFA

 

Referat za dodiplomski študij:
referat@ffa.uni-lj.si