Pedagoška dejavnost

Predstavitev in kontakt

Zaposleni

Informacije za študente

Strokovna izobraževanja

Enoviti magistrski študij medicine (EMŠM)

2. letnik

Imunologija (obvezni predmet)
Izbrane teme iz imunologije (izbirni predmet)

3. letnik

Klinična mikrobiologija (obvezni predmet)
Izbrane teme iz mikrobiologije (izbirni predmet)

Učitelji Katedre za mikrobiologijo in imunologijo predavajo še pri predmetih 4. letnika:
Infekcijske bolezni (obvezni predmet)
Koža in spolne bolezni (obvezni predmet)
Revmatske in imunske bolezni (obvezni predmet)

Enoviti magistrski študij dentalne medicine (EMŠDM)

2. letnik

Mikrobiologija in imunologija za dentalno medicino (obvezni predmet)
Izbrane teme iz mikrobiologije in imunologije (izbirni predmet)

Učitelji Katedre za mikrobiologijo in imunologijo predavajo še pri predmetih 4. letnika:
Infekcijske bolezni in epidemiologija (obvezni predmet)
Kirurgija (obvezni predmet)

Fakulteta

Referat za dodiplomski študij:
referat@mf.uni-lj.si