Pedagoška dejavnost

Predstavitev in kontakt

Zaposleni

Informacije za študente

Strokovna izobraževanja

Enoviti magistrski študij medicine (EMŠM)

2. letnik

Imunologija (obvezni predmet)
Izbrane teme iz imunologije (izbirni predmet)

3. letnik

Temeljna mikrobiologija in imunologija (obvezni predmet, v študijskem letu 2022-23 se izvaja zadnjič)
Izbrana poglavja iz diagnostične imunologije (izbirni predmet, v študijskem letu 2022-23 se izvaja zadnjič)
Oportunistični in tropski paraziti (izbirni predmet, v študijskem letu 2022-23 se izvaja zadnjič)
Patogenetski mehanizmi pri bakterijskih in virusnih boleznih (izbirni predmet, v študijskem letu 2022-23 se izvaja zadnjič)

V študijskem letu 2023-24 predmete 3. letnika nadomestita
Klinična mikrobiologija (obvezni predmet),
Izbrane teme iz mikrobiologije (izbirni predmet).

Učitelji Katedre za mikrobiologijo in imunologijo predavajo še pri predmetih 4. letnika:
Infekcijske bolezni (obvezni predmet)
Koža in spolne bolezni (obvezni predmet)
Revmatske in imunske bolezni (obvezni predmet)

Enoviti magistrski študij dentalne medicine (EMŠDM)

2. letnik

Mikrobiologija in imunologija za dentalno medicino (obvezni predmet)
Izbrane teme iz mikrobiologije in imunologije (izbirni predmet)

3. letnik

Mikrobiologija, imunologija in oralna mikrobiologija (obvezni predmet, v študijskem letu 2022-23 se izvaja zadnjič)
Preprečevanje okužb v zobozdravstvu (izbirni predmet, v študijskem letu 2022-23 se izvaja zadnjič)

Učitelji Katedre za mikrobiologijo in imunologijo predavajo še pri predmetih 4. letnika:
Infekcijske bolezni in epidemiologija (obvezni predmet)
Kirurgija (obvezni predmet)

Fakulteta

Medicinska fakulteta UL
Urniki Medicinske fakultete
VIS MF

 

Referat za dodiplomski študij:
referat@mf.uni-lj.si