Pedagoška dejavnost

Predstavitev in kontakt

Zaposleni

Informacije za študente

Strokovna izobraževanja

Oddelek za mikrobiologijo

Mikrobiologija, univerzitetni študij

Imunologija (2. letnik, obvezni predmet)
Virologija
(2. letnik, obvezni predmet)
Osnove medicinske mikrobiologije
(3. letnik, obvezni predmet)
Porajajoči se patogeni mikroorganizmi
(3. letnik, izbirni predmet)

Učitelji Katedre za mikrobiologijo in imunologijo sodelujejo še pri predmetu
Mikrobna raznolikost in identifikacija (3. letnik, obvezni predmet)

Mikrobiologija, magistrski študij

Sanitarna mikrobiologija (1. letnik, obvezni predmet)
Viroze (2. letnik, obvezni predmet)
Izbrana poglavja v mikrobiologiji (2. letnik, obvezni predmet)
Bakterioze (izbirni predmet)
Mikoze (izbirni predmet)
Mikrobi kot biološko orožje (izbirni predmet)
Parazitoze (izbirni predmet)
Biologija človeka in nalezljive bolezni (izbirni predmet)
Diagnostična imunologija (izbirni predmet)
Epidemiologija (izbirni predmet)

Oddelek za biologijo

Molekulska in funkcionalna biologija, magistrski študij

Imunologija (izbirni predmet)

Oddelek za živilstvo

Prehrana, magistrski študij

Imunologija prehrane (1. letnik, obvezni predmet)

Fakulteta

Biotehniška fakulteta UL
Urniki Biotehniške fakultete

Centralni referat za študije 1. in 2. stopnje:
referat@bf.uni-lj.si

VIS BF

Referat Oddelka za mikrobiologijo BF:
mikrobiologija-referat@bf.uni-lj.si
T:  01 320 34 51

Referat Oddelka za biologijo BF:
lara.kandus@bf.uni-lj.si

T: 01 320 33 03

Referat Oddelka za živilstvo BF:
nina.kastelic@bf.uni-lj.si
T: 01 320 37 02