Pedagoška dejavnost

Predstavitev in kontakt

Zaposleni

Informacije za študente

Strokovna izobraževanja

Specializacija iz klinične mikrobiologije

Specializacija iz klinične mikrobiologije je učni in vzgojni proces, v katerem zdravnik specializant pridobi teoretična, praktična in klinična znanja iz bakteriologije, virologije, parazitologije, imunologije, mikologije, molekularne biologije, epidemiologije in sanitarne mikrobiologije. Specialist klinične mikrobiologije je strokovnjak, ki je zmožen samostojno ugotavljati vzroke okužb. Z ustreznimi metodami ugotavlja etiologijo okužb, spremlja potek infekcijskih bolezni, določa odpornost proti antibiotikom in svetuje pri izboru antimikrobnih sredstev za zdravljenje. Izvaja metode za ugotavljanje bolnišničnih okužb in epidemij, povezanih s prisotnostjo bolezenskih mikroorganizmov in njihovih produktov. Načrtuje, svetuje, opravlja in nadzoruje postopke za preprečevanje in odkrivanje okužb ter je konzultant pri klinični obravnavi bolnikov z nalezljivimi boleznimi.

V specialistični študij klinične mikrobiologije se lahko vključijo zdravniki, ki so diplomirali na medicinski fakulteti s šestletnim programom in so opravili strokovni izpit. Poleg slovenščine morajo obvladati še enega od uradnih jezikov Evropske unije.

 

Kontaktni podatki

Koordinator specializacije iz klinične mikrobiologije:
prof. dr. Miroslav Petrovec, dr. med.