Pedagoška dejavnost

Predstavitev in kontakt

Pedagoški delavci

Informacije za študente

Strokovna izobraževanja

Podiplomski tečaj bolnišnične higiene

Enosemestrski podiplomski tečaj bolnišnične higiene je namenjen dvema skupinama zdravstvenih delavcev. V eno spadajo zdravniki in zobozdravniki vseh vrst specializacij, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko okužb, povezanih z zdravstvom. Pri nekaterih specializacijah je tečaj obvezen del programa. Druga velika in pomembna skupina ljudi, ki se v zdravstvu vsakodnevno srečuje z obvladovanjem bolničničnih okužb, pa so diplomirane medicinske sestre, diplomirani zdravstveniki, fizioterapevti in sanitarni inženirji. Vodilo programa tečaja je izvajanje določil o preprečevanju in obvladovanju bolnišničnih okužb, ki so zajete v Zakonu o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS št. 69, 1995).

Predavatelji na tečaju so priznani strokovnjaki, ki iz lastnih izkušenj približajo problematiko in nakažejo načine reševanja nalog z izbranih področij. Slušatelji pod vodstvom mentorjev pripravijo seminarske naloge, izvedejo krajše projekte, jih predstavijo drugim udeležencem in z njimi diskutirajo o rezultatih. Del programa je namenjen tudi praktičnim vajam in delavnicam s področja mikrobiologije, zaščitnih sredstev, higiene rok v širšem pomenu, pa tudi komunikaciji in drugim relevantnim temam.

Tečaj bolnišnične higiene je uvrščen v katalog tečajev Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC).

Temeljne vsebine tečaja:

 • povzročitelji okužb, povezanih z zdravstvom, nastanek in spremljanje odpornosti ter smotrna raba antibiotikov,
 • razkužila in sterilizacija, vzdrževanje higiene prostorov, higiena rok, vzdrževanje opreme in instrumentov,
 • zaščitna oprema, cepljenje zdravstvenih delavcev, ukrepi ob incidentu,
 • prepoznava in obvladovanje epidemij in  izbruhov,
 • posebnosti na različnih specialnih področijh in pri skupinah ljudi, ki potrebujejo posebno obravnavo (operacijske dvorane in  intenzivne enote, dializni oddelki, zobozdravstvene in fizioterapevtske ambulante, otroci, strostniki, imunsko oslabeli bolniki),
 • zakonodaja in organizacija obvladovanja okužb v zdravstvu, ekonomika in nadzor, komunikacija.

  Čas in trajanje tečaja:
  Tečaj poteka v letnem semestru, običajno od februarja do maja. Obsega najmanj 85 ur predavanj, 15 ur praktičnih vaj in 30 ur interaktivnega dela za pripravo seminarjev in problemskih nalog.
  Tečaj praviloma poteka enkrat na leto (eno leto je namenjen zdravnikom in zobozdravnikom, naslednje leto pa medicinskim sestram, sanitarnim inženirjem in fizioterapevtom). Razpis tečaja za naslednje študijsko leto objavi Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani konec junija na svoji spletni strani Vseživljenjsko učenje.

  Obveznosti slušateljev: navzočnost na predavanjih in vajah, izdelava seminarske naloge, izpit.

  Študijska literatura: povzetki predavanj.

  Aktualne novice o tečaju

  V letu 2023 poteka tečaj za medicinske sestre, zdravstvenike, fizioterapevte in sanitarne inženirje.

  Tečaj zaradi velikega števila prijavljenih slušateljev letos poteka dvakrat: prva skupina ima pouk od januarja do maja, druga od septembra do decembra 2023. Vpis v tečaj je zaključen in naknadna prijava v septembrsko skupino ni mogoča.

  Interes za prijavo na naslednji tečaj (zdravniškega in sestrskega) sporočite na naslov sanda.sukarov@mf.uni-lj.si, da vas pravočasno obvestimo o razpisu.

  Kontakt in povezave

  Vodja tečaja:

  Koordinatorice:

  • asist. Tatjana Mrvič, dr. med.
  • izr. prof. dr. Tatjana Lejko Zupanc, dr. med.
  • doc. dr. Mateja Pirš, dr. med.
  • doc. dr. Mateja Logar, dr. med.
  • Tanja Štraus, dipl. san. inž., mag. manag.
  • Mojca Tomažič, dipl. m. s., spec. manag.

   

  Informacije o tečaju in prijavi:
  Katedra za mikrobiologijo in imunologijo MF,
  Sanda Šukarov: sanda.sukarov@mf.uni-lj.si  T: 01 543 74 08

  Razpisna stran MF (Vseživljenjsko učenje)

  Urnik tečaja BH

  Spletna učilnica

  Lokacije pouka