Pedagoška dejavnost

Predstavitev in kontakt

Zaposleni

Informacije za študente

Strokovna izobraževanja

Podiplomski tečaj bolnišnične higiene

Enosemestrski podiplomski tečaj bolnišnične higiene je namenjen različnim skupinam zdravstvenih delavcev:

 • zdravniki različnih specializacij, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko okužb, povezanih z zdravstvom; pri nekaterih specializacijah je tečaj obvezen del programa,
 • zobozdravniki,
 • diplomirane medicinske sestre, zdravstveniki, babice, fizioterapevti in sanitarni inženirji.

Vodilo programa tečaja je izvajanje določil o preprečevanju in obvladovanju bolnišničnih okužb, ki so zajeta v Zakonu o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS št. 69, 1995).

Predavatelji na tečaju so priznani strokovnjaki, ki iz lastnih izkušenj približajo problematiko in nakažejo načine reševanja nalog z izbranih področij. Slušatelji pod vodstvom mentorjev pripravijo seminarske naloge, izvedejo krajše projekte, jih predstavijo drugim udeležencem in z njimi diskutirajo o rezultatih. Del programa je namenjen tudi praktičnim vajam in delavnicam s področja mikrobiologije, zaščitnih sredstev, higiene rok v širšem pomenu, pa tudi komunikaciji in drugim relevantnim temam.

Tečaj bolnišnične higiene je uvrščen v katalog tečajev Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC).

Temeljne vsebine tečaja:

 • povzročitelji okužb, povezanih z zdravstvom, nastanek in spremljanje odpornosti ter smotrna raba antibiotikov,
 • razkužila in sterilizacija, vzdrževanje higiene prostorov, higiena rok, vzdrževanje opreme in instrumentov,
 • zaščitna oprema, cepljenje zdravstvenih delavcev, ukrepi ob incidentu,
 • prepoznava in obvladovanje epidemij in  izbruhov,
 • posebnosti na različnih specialnih področijh in pri skupinah ljudi, ki potrebujejo posebno obravnavo (operacijske dvorane in  intenzivne enote, dializni oddelki, zobozdravstvene in fizioterapevtske ambulante, otroci, strostniki, imunsko oslabeli bolniki),
 • zakonodaja in organizacija obvladovanja okužb v zdravstvu, ekonomika in nadzor, komunikacija.

  Čas in trajanje tečaja:
  Tečaj poteka v letnem semestru, običajno od februarja do maja. Obsega najmanj 85 ur predavanj, 15 ur praktičnih vaj in 30 ur interaktivnega dela za pripravo seminarjev in problemskih nalog.
  Tečaj praviloma poteka enkrat na leto. Razpis tečaja za naslednje študijsko leto objavi Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani konec junija na svoji spletni strani Vseživljenjsko učenje.

  Obveznosti slušateljev: navzočnost na predavanjih in vajah, izdelava seminarske naloge, izpit.

  Študijska literatura: povzetki predavanj.

  Aktualne novice o tečaju

  Medicinska fakulteta je 30. 11. 2023 objavila razpis za Podiplomski tečaj bolnišnične higiene za medicinske sestre, zdravstvenike, sanitarne inženirje v študijskem letu 2023/24.  Začel se bo januarja 2024. Cena tečaja je 2200 € z DDV, potekal bo od januarja do aprila (po en teden na mesec).

  Kandidati naj predložijo:

  Naštete dokumente lahko pošljejo z navadno pošto na naslov Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

  Rok za prijavo je 31. 12. 2023.

  Zaključeni razpisi: Medicinska fakulteta je objavila razpis za Podiplomski tečaj bolnišnične higiene za zdravnike in zobozdravnike v študijskem letu 2023/24, ki se bo začel januarja 2024. Razpis za zdravniški tečaj se je zaključil 31. 10. 2023. Naknadno je objavila tudi razpis za Podiplomski tečaj BH za medicinske sestre, zdravstvenike, sanitarne inženirje in fizioterapevte, ki se je zaključil 31. 12. 2023. Izbrani slušatelji obeh razpisov obiskujejo skupni tečaj v obdobju od januarja do aprila 2024.

  V času, ko ni odprtega razpisa, interes za prijavo na tečaj sporočite na naslov sanda.sukarov@mf.uni-lj.si, da vas pravočasno obvestimo o naslednjem razpisu.

  V letu 2024 poteka hkratni tečaj za zdravnike, medicinske sestre, zdravstvenike, fizioterapevte in sanitarne inženirje.

  Razpored štiritedenskega tečaja:

  1. teden 29. 1.‒2. 2. 2024
  2. teden 12.‒16. 2. 2024
  3. teden 11.‒15. 3. 2024
  4. teden 2.‒5. 4. 2024
  izpit 12. 4. 2024

   

  Kontakt in povezave

  Vodja tečaja:

  Koordinatorice:

  • asist. Tatjana Mrvič, dr. med.
  • izr. prof. dr. Tatjana Lejko Zupanc, dr. med.
  • doc. dr. Mateja Pirš, dr. med.
  • doc. dr. Mateja Logar, dr. med.
  • Tanja Štraus, dipl. san. inž., mag. manag.
  • Mojca Tomažič, dipl. m. s., spec. manag.

   

  Informacije o tečaju in prijavi:
  Katedra za mikrobiologijo in imunologijo MF,
  Sanda Šukarov: sanda.sukarov@mf.uni-lj.si  T: 01 543 74 08

  Razpisna stran MF (Vseživljenjsko učenje)

  Program in urnik tečaja BH

  Spletna učilnica

  Lokacije pouka

  Prijavni obrazec in izjava o plačilu šolnine