Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo

Predstavitev

Organizacijska struktura

Osebna izkaznica

Osrednji slovenski inštitut

Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani (IMI MF UL) je osrednja, največja slovenska ustanova za mikrobiološko in imunološko strokovno zdravstveno, raziskovalno in pedagoško dejavnost.
V sodelovanju z Univerzitetnim kliničnim centrom v Ljubljani, Onkološkim inštitutom v Ljubljani in drugimi zdravstvenimi ustanovami v Sloveniji razvija ter povezuje temeljno in klinično mikrobiologijo in imunologijo.

Diagnostična dejavnost

Pedagoška dejavnost

Raziskovalna dejavnost

Predstojnik inštituta

Miroslav Petrovec

prof. dr., dr. med.

T: 01 543 74 51
E: mirc.petrovec@mf.uni-lj.si

{

Predstojnik Katedre za mikrobiologijo in imunologijo

Alojz Ihan

prof. dr., dr. med.
T: 01 543 74 93
E: alojz.ihan@mf.uni-lj.si

Kakovost v skladu z najvišjimi ISO-standardi

Služba za kakovost kot samostojna enota je bila na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo (IMI) ustanovljena leta 2009. Ustanovitev je bila povezana z vključitvijo IMI v proces pridobivanja certifikata ISO 9001 ter dovoljenja za delo pri Ministrstvu za zdravje RS. Služba za kakovost skupaj z vodstvom IMI oblikuje politiko kakovosti, s katero opredeljujemo svojo naravnanost k izpolnjevanju zahtev in pričakovanj naših naročnikov.

Glavna dejavnost Službe za kakovost je tako skrb za pregledno izvajanje preiskav v skladu s standardom ISO 9001, ki ga je IMI pridobil v maju leta 2009. Služba prav tako skrbi za usklajenost s Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine, na podlagi katerega je IMI v novembru leta 2009 od Ministrstva za zdravje RS pridobil dovoljenje za delo.

Služba opravlja svetovalno delo za vodstvo IMI, laboratorije in službe, hkrati pa se tudi aktivno vključuje v iskanje sistemskih rešitev pri poteku preiskav in podpornih procesov. V okviru Službe za kakovost deluje tudi Skupina za kakovost, ki obravnava aktualne tematike, vezane na izvajanje preiskav in vseh podpornih procesov, ter Strokovnemu kolegiju IMI podaja predloge za izboljšave.

Certifikat ISO 9001:2015

Zgodovina

Ustanovitev inštituta

Tri leta po ustanovitvi Medicinske fakultete v Ljubljani (1919) je bil v okviru prosekture Splošne bolnišnice v Ljubljani 2. novembra 1922 ustanovljen prvi bakteriološki laboratorij. Takrat so ga poimenovali Stalna bakteriološka stanica (Stalna bakteriološka postaja) in vodila ga je dr. Amalija Šimec.

Stalno bakteriološko postajo so leta 1926 združili s Higienskim zavodom Ljubljana, ki je imel tri oddelke, med njimi tudi bakteriološko-epidemiološkega. Od leta 1929 dalje je oddelek vodila prof. dr. Milica Valentinčič Petrović.
Ko je bil ob koncu druge svetovne vojne Higienski zavod ukinjen, se je bakteriološko-epidemiološki oddelek preselil v prostore bivšega Infekcijskega oddelka Splošne bolnišnice v Ljubljani na Zaloški 4.

V teh prostorih je bil leta 1945 ustanovljen Inštitut za mikrobiologijo (pozneje Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo). Na tem naslovu v prenovljenih in dograjenih stavbah deluje še danes.