10. LIKARJEV SIMPOZIJ: ODVZEM IN TRANSPORT VZORCEV ZA MIKROBIOLOŠKE PREISKAVE

Sekcija za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe Slovenskega zdravniškega društva vabi na strokovno srečanje

ODVZEM IN TRANSPORT VZORCEV ZA MIKROBIOLOŠKE PREISKAVE

Organizacijski odbor:

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo:

  • doc. dr. Tadeja Matos, dr. med.,
  • doc. dr. Mateja Pirš, dr. med.,
  • doc. dr. Polona Maver Vodičar, dr. med.,
  • izr. prof. dr. Miroslav Petrovec, dr. med.

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Maribor, Center za medicinsko mikrobiologijo:

  • asist. dr. Andrej Golle, dr. med.,
  • Helena Ribič, dr. med.,
  • Barbara Zdolšek, dr. med.

Kotizacija znaša 20 EUR (DDV je vključen). Vključuje potrdilo o udeležbi, zbornik (ki bo izdan naknadno). Kotizacije ne plačajo upokojenci, specializanti in študenti.

Informacije in kontaktne osebe:

Prijave bomo sprejemali izključno do 10.6.2021 na naslov: gospa Marta Cerar, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo MF UL, Zaloška 4, 1000 Ljubljana,
e-naslov: marta.cerar@mf.uni-lj.si.

Prijavljeni udeleženci bodo povezavo do srečanja (link) prejeli en dan pred simpozijem!

Licenčne točke za udeležence zdravnike so v postopku.