12. BANIČEVI DNEVI: RAZUMEVANJE IN UPORABA ANTIBIOGRAMA – NOVOSTI

Sekcija za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe SZD organizira dvodnevni spletni simpozij

RAZUMEVANJE IN UPORABA ANTIBIOGRAMA – NOVOSTI

Organizacijski odbor:
doc. dr. Tadeja Matos, dr. med.,
doc. dr. Mateja Pirš, dr. med.,
doc. dr. Polona Maver Vodičar, dr. med.; Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo

Informacije in kontaktne osebe:
doc. dr. Mateja Pirš, dr. med., Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo
T: 01 543 74 46
E: mateja.pirs@mf.uni-lj.si

Licenčne točke za udeležence zdravnike so v postopku.

Kotizacija znaša 50,00 € (DDV je vključen). Kotizacija vključuje udeležbo na spletnem strokovnem srečanju in zbornik v elektronski obliki. Kotizacije ne plačajo upokojenci, študenti in specializanti.

Prijave: Domus medica