CoheaHr – Comparing health services interventions for the prevention of HPV-related cancer

Evropski projekt

Kratek opis projekta

Na področju preprečevanja HPV- bolezni je bil do sedaj že dosežen pomemben napredek z razvojem in uvedbo cepljenja proti HPV in uvedbo presejalnega testiranja. V okviru projekta CoheaHr se je izvedla primerjava (stroškovne) učinkovitosti različnih evropskih strategij preprečevanja HPV okužbe. Cilj je bil vzpostaviti zanesljivo in primerljivo bazo dokazov (stroškovne) učinkovitosti teh strategij, ki se izvajajo v okviru politike posameznih držav na področja preprečevanju HPV okužb. Izvedli so se trije randomizirani klinični preskusi v okviru organiziranih presejalnih testiranj, katerih namen je bil ugotoviti: i) ali je samo-odvzem vzorca za testiranja HPV DNA učinkovita in izvedljiva alternativa odvzemu vzorca v ginekološki ambulanti; ii ) ali se lahko pri ženskah cepljenih v zgodnji mladosti izvaja presejalno testiranje z daljšimi časovnimi intervali med testiranji; iii) ali cepljenje žensk, dve leti pred vstopom v programa presejalnega testiranja, daje prednost HPV testiranju. Prvi in ​​tretji randomizirani klinični poskus je potekal v več državah, medtem ko je drugi poskus izveden v kohorti finskih žensk, cepljenih v letu 2007. Pri necepljenih, 25-45 let starih ženskah, ki so sodelovale v presejalnem testiranju, je bila z izvajanjem anketiranja v več državah preiskovana sprejemljivost in dostopnost cepljenja proti HPV. Vključene so bile primerjave po modelih prenosov okužb za zagotovitev dolgoročne projekcije pojavnosti in umrljivosti za rakom. Poleg tega je bila vzpostavljena standardizirana evropska baza podatkov za (trajno) primerjavo in vrednotenje učinkovitosti politike presejalnega testiranja in cepljenja v Evropi. Težnja je bila k objavljanju sistematičnih preglednih člankov in meta-analiz, ki zagotavljajo zanesljiv vir dokazov. S tem je CoheaHr zagotovila znanje na podlagi katerega se bo odločalo o strategijah preprečevanja okužb HPV in s tem prispevalo k izboljšavi zdravstvenih storitev v Evropi.

ŠIFRA

Evropski projekt FP7 - Project no. HEALTH-F3-2013-603019

DATUM

01. 11. 2013 - 31. 10. 2018

NOSILEC PROJEKTA

Amsterdam University Medical Centers, location VUmc