CYSTINET

Evropska mreža za teniozo/cisticerkozo

Kratek opis projekta

Evropska mreža za teniozo/cisticerkozo teži k izgradnji močnega in širokega multidisciplinarnega strokovno-znanstvenega sodelovanja, s katerim želi poglobiti znanje in razumevanje cisticerkoze in tenioze, bolezni, ki ju povzročata svinjska trakulja Taenia solium in goveja trakulja Taenia saginata. Prioritetni cilj mreže je razvoj novih in kvalitetnih diagnostičnih metod ter cenovno sprejemljivih kontrolnih orodij, določitev bremena bolezni in njunega ekonomskega vpliva, kot tudi vzpostavitev usklajenega sistema prijavljanja in nadzora nad okužbami.

ŠIFRA

COST Action TD 1302

DATUM

26. 11. 2013 - 25. 11. 2017

NOSILEC PROJEKTA

prof. dr. Sarah Gabriël, Ghent University