Epidemiologija sočasnih virusnih okužb v epidemiji covid-19

Ciljni raziskovalni projekt (CRP)

Pandemija je spremenila način oskrbe bolnikov z namenom, da se zmanjša možnost prenosa novega koronavirusa znotraj zdravstvenih ustanov. Spremenjena organizacija delovanja zdravstva na primarni ravni in sama pandemija zahtevata prilagoditev in nadgraditev sistem spremljanja gripe in drugih akutnih okužb dihal s spremljanjem koronavirusne bolezni covid-19. Nadgradnja mora ohranjati usmerjenost in pozornost v prepoznavo sprememb v epidemioloških značilnostih sezonske gripe, odmika ali premika virusa influence in uvesti spremljanje covida-19.

V okviru aplikativnega ciljnega raziskovalnega projekta smo preučili trenutno delovanje opozorilne mreže na primarnem nivoju, možnosti za ohranitev mrežnega načina spremljanja in prilagodili zbiranje podatkov novemu načinu dela. Cilj je prilagojen mrežni sistem za spremljanje gripe/gripi podobne bolezni in akutnih okužb dihal, ki bo zagotavljal pravočasne, zanesljive in primerljive tedenske podatke. Svetovna zdravstvena organizacija je v dokumentu Preparing GISRS for the upcoming influenza seasons during the covida-19 pandemic – practical considerations opozorila na nujnost testiranja bolnikov z akutno respiratorno simptomatiko na oba javno-zdravstveno izjemno pomembna virusa.

Preučili smo sprejemljivost in izvedljivost novega pristopa s ciljem, da pripravimo smernice za spremljanje respiratornih okužb v Sloveniji. Integrirano mrežno spremljanje gripe in covida-19 je zagotavljalo enega od skupine kazalnikov za merjenje bremena obeh bolezni.

Namen naše raziskave je bili pridobiti podatke o sočasnih okužbah virusa influence A, B, respiratornega sincicijskega virusa, sezonskih koronavirusov, adenovirusov, enterovirusov, rinovirusov in SARS-CoV-2 v odrasli in otroški populaciji. Bolnike, pozitivne na SARS-CoV-2, smo testirali na zgoraj naštete viruse in ugotovili prevalenco sočasnih okužb. Ugotovitve raziskave bodo podlaga za izoblikovanje izboljšane informacije različnim deležnikom in učinkovito javno zdravstveno ukrepanje v pandemiji.

ŠIFRA

V3-2036 (D)

DATUM

01. 10. 2020 - 30. 09. 2022

NOSILEC PROJEKTA

izr. prof. dr. Maja Sočan, dr. med.