Epidemiološko spremljanje deleža s HCV okuženih nosečnic z nevezanim anonimnim testiranjem

Kratek opis projekta

Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo sodeluje pri raziskavi epidemiološkega spremljanja okužb s HCV, ki poteka v okviru naloge »Spremljanje, preprečevanje in obvladovanje okužbe s HIV, SPO in virusnih hepatitisov (HEP)«, ki jo koordinira Nacionalni inštitut za javno zdravje. Namen spremljanja je oblikovanje na dokazih temelječe javnozdravstvene politike preprečevanja in obvladovanja hepatitisa C. V letu 2021 je Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo (IMI) Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani na označevalce okužbe s HCV nevezano anonimno testiral vzorce serumov nosečnic zbranih v letu 2019 za namen epidemiološkega spremljanja spreminjanja prevalence okuženih s HIV v številnih laboratorijih po Sloveniji.

DATUM

01. 01. 2021 - 31. 12. 2021

NOSILEC PROJEKTA

Nacionalni inštitut za javno zdravje