Rotavirus Surveillance Network – EuroRotaNet

Mreže in sodelovanja

Kratek opis

Rotavirus Surveillance Network – EuroRotaNet je mreža evropskih laboratorijev, ki sodelujejo v raziskavi o raznolikosti rotavirusnih genotipov, ki krožijo po vsej Evropi. Raziskava bo vključevala tako mestno, kot podeželsko okolje, in zajela najmanj tri zaporednih sezone pred uvedbo cepljenja in tri sezone po uvedbi cepljenja.

DATUM

01. 01. 2007