EuroRotaNet

Rotavirus Surveillance Network

Kratek opis projekta

EuroRotaNet je mreža evropskih laboratorijev, ki sodelujejo v raziskavi o raznolikosti rotavirusnih genotipov, ki krožijo po vsej Evropi. Raziskava bo vključevala tako mestno, kot podeželsko okolje, in zajela najmanj tri zaporednih sezone pred uvedbo cepljenja in tri sezone po uvedbi cepljenja.

NOSILEC PROJEKTA

asist. strok. svet. dr. Mateja Poljšak - Prijatelj, univ. dipl. biol.