NoroNet

Evropska mreža

Kratek opis projekta

Noronet je neformalna mreža znanstvenikov v javnih zdravstvenih zavodov ali univerzah, ki si delijo virološke, epidemiološke in molekularne podatke o norovirusih. Cilj mreže Noronet je povečati znanje o geografskih in časovnih trendih pri pojavu in širjenju norovirusnih različic, s čimer bi lahko zmanjšali pomen in obseg prihodnjih norovirusnih epidemij. Oblikovati želimo utemeljeno, standardizirano nomenklaturo za obstoječe in porajajoče norovirusne genotipe in različice ali pod-linije.

NOSILEC PROJEKTA

asist. strok. svet. dr. Mateja Poljšak - Prijatelj, univ. dipl. biol.