Primerjava izražanja genov v endometriju v času vgnezditvenega okna pri debelih ženskah s sindromom policističnih jajčnikov pred in po hujšanju z zdravili ali s spremembo življenjskega sloga

Kratek opis projekta

Sindrom policističnih jajčnikov (PCOS) je najpogostejša endokrinološka bolezen v reproduktivnem obdobju, ki jo spremljajo različno izražene reproduktivne in metabolne motnje. PCOS je pogosto pridružena debelost, pri čemer bolnice s PCOS in debelostjo v nižjem odstotku zanosijo spontano ter v postopkih zunajtelesne oploditve (ZTO), imajo večjo pojavnost spontanih splavov, zapletov med nosečnostjo in nižjo stopnjo živorojenih otrok. Osnovni vzroki za zmanjšano plodnost so anovulacijski menstrualni ciklus, slabša kakovost jajčnih celic in zmanjšana receptivnost endometrija. Dokazano je, da celo blago znižanje telesne mase pri PCOS bolnicah z debelostjo izboljša hormonski profil, cikličnost menstruacij in plodnost, zato je izguba telesne mase izborna metoda zdravljenja neplodnosti pri bolnicah s PCOS.

Ključen korak reproduktivnega procesa pri večini vrst predstavlja vgnezditev zarodka. Za uspešno vgnezdenje zarodka poleg kakovostnega zarodka potrebujemo ustrezno receptiven endometrij ter sinhroni dialog med njima v času vgnezditvenega okna. Dokazano je, da je izražanje genov v endometriju žensk s povečanim indeksom telesne mase (ITM) v času vgenzditvenega okna drugačno v primerjavi z normalno težkimi ženskami, še posebej, če je debelosti pridružena še neplodnost. Med različno izraženimi geni so tudi tisti, ki jih povezujejo z uspešno vgnezditvijo zarodka. Znano je tudi, da se izražanje genov za estrogenski in androgenski receptor v endometriju prekomerno težkih žensk s PCOS razlikuje pred in po izgubi telesne teže.

Namen predlaganega projekta je z analizo transkriptoma endometrija pridobljenega v času vgnezditvenega okna ugotoviti, ali obstajajo bio-označevalci, ki bi napovedali uspešno vgnezditev zarodka v postopkih ZTO. Poleg tega želimo ugotoviti, kako se spremenita transkriptom endometrija neplodnih žensk s PCOS in ITM 30 kg/m2, ki so izgubile telesno težo z zdravili ali s kombinacijo diete in telesne vadbe. Rezultate bomo primerjali s transkriptomom endometrija žensk z normalnim ITM (18.5-24.9 kg/m2), ki bodo v postopku ZTO zanosile. Tako bomo določili, kateri izmed obeh načinov hujšanja na molekularnem nivoju privede do bolj fiziološkega stanja endometrija.

ŠIFRA

ARRS Z3-1874

DATUM

01. 07. 2019 - 30. 06. 2021

NOSILEC PROJEKTA

dr. Tanja Burnik Papler (UKC Ljubljana)