PROGRAMSKA SKUPINA – ODNOSI PARAZITSKEGA OBSTAJANJA

Program v okviru ARRS

KRATEK OPIS PROJEKTA

Programska skupina obsega veliko število raziskovalcev, ki raziskujejo številna področja mikrobiologije in imunologije. Različne raziskovalne sklope povezuje tema o proučevanju odnosov med povzročitelji bolezni in gostiteljem, načini prenosa, naravnimi življenjskimi krogi mikroorganizmov in dejavniki, ki vplivajo na nastanek in potek bolezni ter zdravljenje. V bakteriološkem sklopu proučujemo razširjenost in mehanizme odpornosti različnih bakterij na antibiotike, učinkovitost novih protimikrobnih spojin, virulentne dejavnike določenih bakterij in patogenezo okužb, ki jih povzročajo ter ustvarjamo nacionalno zbirko določenih vrst bakterij. V imunološkem sklopu ugotavljamo mehanizme spodbujanja imunskih celic, ki bi lahko v prihodnosti ponudili nov pristop k razjasnitvi in preprečevanju imunopatoloških posledic infekcije. V zadnjem času se pojavlja vse več dokazov, da je dolgotrajna in velika izpostavljenost mikrobom, med katerimi navajajo tudi glive, povezana s tveganjem za sarkoidozo. Ugotavljamo  mehanizme, ki bakteriji H. pylori omogočijo preživetje v želodčni sluznici, kar je pomembno za oblikovanje novih terapevtskih pristopov. V virološkem sklopu na molekularno epidemiološkem nivoju raziskujemo virusne povzročitelje okužb dihal in novoporajajoče se enterične viruse v smislu novih spoznanj v patogenezi respiratornih bolezni in poznavanja kroženja enteritičnih virusov v okolju. Določamo tudi  zaporedja celotnega genoma genetsko najbolj raznolikih slovenskih izolatov virusa HPV in raziskujemo vlogo imunskih dejavnikov gostitelja v patogenezi virusnih hemoragičnih mrzlic. V sklopu zoonoze vpeljujemo nove diagnostične metode za odkrivanje novih zoonotičnih mikroorganizmov, preučujemo genetsko variabilnost že znanih zoonotičnih parazitov in virusov ter ugotavljamo biotske, abiotske in antropogene dejavnike, ki vplivajo na incidenco posameznih zoonoz v Sloveniji.

ŠIFRA

P3-0083 (C)

DATUM

01. 01. 2022 - 31. 12. 2027

NOSILEC PROJEKTA

akad. prof. dr. Tatjana Avšič - Županc, univ. dipl. biol., spec. medic. mikrobiol.