Spremljanje primarne odpornosti HIV v sklopu ECDC

Evropski projekti

Kratek opis projekta

Protiretrovirusno zdravljenje je okužbo s HIV spremenilo v obvladljivo kronično stanje. Kljub temu je uspešnost zdravljenja odvisna od razvoja odpornih mutacij. Določene odporne različice HIV se lahko uspešno prenašajo, tako so lahko mutacije prisotne že pred samim začetkom zdravljenja, kar predstavlja primarno odpornost virusa (angl. transmitted drug resistance). Evropske smernice zato priporočajo testiranje novoodkritih HIV-pozitivnih oseb na prisotnost odpornih mutacij pred začetkom zdravljenja. Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (angl. European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) je leta 2019 pričel s programom spremljanja primarne odpornosti HIV v 31 državah članicah prostora EU/EEA. V sklopu programa med novoodkritimi HIV-pozitivnimi osebami z metodo sekvenciranja po Sanger-ju določamo nukleotidno zaporedje dela genoma HIV, kjer se pojavljajo odporne mutacije. Namen programa je določanje razširjenosti odpornih mutacij HIV pri nezdravljenih osebah, prepoznavanje ključnih skupin za širjenje odpornih različic HIV in prepoznavanje morebitnih geografskih lokacij, kjer je večja nevarnost za prenos odpornih različic HIV. Prepoznane spremembe v razširjenosti določenih mutacij so lahko povod za ustrezno spreminjanje nacionalnih smernic za zdravljenje HIV.