Standardising molecular detection methods to Improve risk assessment capacity for foodborne protozoan Parasites, using Cryptosporidium in ready-to-eat salad as a model (IMPACT)

Evropski projekt

Eden izmed prednostnih ciljev Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) je izboljšati zmožnost ocene tveganja, ki ga za zdravje ljudi predstavljajo s hrano prenosljive praživali. Metode, ki so danes na voljo za ugotavljanje kontaminacije živil s praživalmi, so dolgotrajne, zahtevne za izvedbo in zahtevajo visoke finančne vložke, zaradi česar niso primerne za množično testiranje. Le redki laboratoriji imajo dovolj strokovnega znanja za njihovo izvedbo. Jasno je, da je na tem področju potrebna standardizacija ustreznejših metod.

Projekt IMPACT, ki ga je EFSA finančno podprla, bo s standardizacijo molekularnih metod na osnovi modelnega organizma, t. j. praživali iz rodu Cryptosporidium, in modelne podlage oz. matrike, t. j. za konzumiranje pripravljene solate, močno prispeval k približevanju zgoraj omenjenemu cilju.

ŠIFRA

GP/EFSA/ENCO/2018/03 – GA03

DATUM

09. 05. 2019 - 31. 12. 2021

NOSILEC PROJEKTA

Dr. Anne Mayer-Scholl, German Federal Institute for Risk Assessment