Strokovno svetovanje in ukrepanje v primeru napada z orožji ali sredstvi za množično uničevanje ter s klasičnimi terorističnimi sredstvi

Expert advice and action in the event of an attack with weapons or means of mass destruction and conventional terrorist attacks

Kratek opis projekta

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) in Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Medicinska fakulteta (IMI-MF) sodelujeta že od leta 2005 v smislu sofinanciranja organizacijskih in materialnih priprav intervencijske ekipe IMI-MF v primeru napada orožji ali sredstvi za množično uničevanje. Intervencijsko ekipo IMI-MF sestavlja dvanajst strokovno usposobljenih članov, ki pokrivajo področji medicinske virologije in bakteriologije ter so pripravljeni na na hiter in učinkovit odziv. Člani intervencijske skupine dnevno sodelujejo pri diagnostiki mikrobioloških agensov v kliničnih vzorcih ter raziskovalnih projektih, kjer uvajajo različne inovativne diagnostične pristope.

ŠIFRA

Pogodba o raziskovalno razvojnem sodelovanju z ministrstvi: 4300-116/2009-1

DATUM

01. 01. 2005

NOSILEC PROJEKTA

akad. prof. dr. Tatjana Avšič - Županc, univ. dipl. biol., spec. medic. mikrobiol.