Prof. Poljak sodeloval v dveh pomembnih mednarodnih raziskavah

Prof. Poljak je sodeloval v dveh pomembnih mednarodnih raziskavah na področju preprečevanja raka materničnega vratu, katerih izsledki so bili ta mesec objavljeni v dveh odmevnih člankih v vrhunskih medicinskih revijah.

V prvem članku, objavljenem v vodilni medicinski reviji na področju javnega zdravja Lancet Global Health (faktor vpliva revije: 38,927), je mednarodna raziskovalna skupina povzela rezultate triletnega obsežnega dela, v katerem je z uporabo inovativne in natančne metodologije prvič zelo zanesljivo ocenila stanje presejalnih programov za raka materničnega vratu na globalni ravni. Raziskava je zajela več kot 200 držav in teritorijev. Ocenili so, da kar dve tretjini žensk na svetu, starih od 30 do 49 let nikoli v življenju ni bilo pregledanih na raka materničnega vratu, kar predstavlja več kot 662 milijonov žensk v ciljni starostni skupini Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) za eliminacijo tega raka. Ugotovili so, da smo globalno še zelo  daleč od dosega cilja SZO o 70-odstotni presejalni pokritosti žensk v starosti 30–49 let, še zlasti na območjih z največjim bremenom tega sicer popolnoma preprečljivega raka. Profesor Poljak je sodeloval pri načrtovanju raziskave in bil glavni poročevalec ter skrbnik podatkov za vse države centralne in vzhodne Evrope, med katerimi imajo številne žal izjemno visoko stopnjo obolevnosti in smrtnosti za tem rakom.

PubMed
PDF

V drugem članku, objavljenem v vodilni medicinski reviji na področju onkologije Lancet Oncology (faktor vpliva revije: 54,433), je mednarodna raziskovalna skupina, ki že več kot 15 let kritično ocenjuje in presoja teste za dokazovanje človeških papilomavirusov (HPV), ki se uporabljajo v presejalnih programih za raka materničnega vratu in katere član je prof. Poljak, prvič jasno dokazala, da je poleg testov, ki dokazujejo virusno DNK mogoče varno uporabljati tudi teste, ki dokazujejo virusno RNK. Žal to velja samo za teste, ki se izvajajo na brisih materničnega vratu, odvzetih pri ginekološkem pregledu, ne pa na vzorcih, ki jih ženske odvzamejo same. Pričujoči članek je prelomno raziskovalno poročilo, ki bo bistveno vplivalo na način presejanja raka materničnega vratu v prihodnosti.

PubMed
PDF