Sprememba nabora tarč povzročiteljev gastroenteritisov pri preiskavi blato na SDG

Spoštovani!

Sporočamo vam, da bomo z dnem 12.07.2021 spremenili nabor tarč v diagnostičnem procesu za molekularno dokazovanje enteričnih patogenov iz blata (sindromska diagnostika povzročiteljev gastroeneteritisov; SDG).

Bakterija Plesiomonas shigelloides, ki je bila dosedaj vključena v nabor, predstavlja izjemno redek izolat pri klinični sliki akutnega gastroenteritisa v našem okolju. Zato bomo prilagodili nabor tarč, in sicer bomo pri preiskavi blato na SDG namesto molekularne detekcije bakterij Plesiomonas shigelloides vključili molekularno detekcijo bakterij Aeromonas spp, ki so v našem okolju pogostejše. Cena preiskave in vse ostale tarče za specifične povzročitelje akutnih gastroeneteritisov ostanejo enake. Celoten nabor tarč povzročiteljev gastroenteritisov pri preiskavi blato na SDG je v prilogi.
Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na naslednjih telefonskih številkah:

  • telefon laboratorija: 01 543 74 62
  • telefon vodje laboratorija: 01 543 74 60

Z lepimi pozdravi,
Laboratorij za elektronsko mikroskopijo in diagnostiko gastroenteritičnih virusov
Proces SDG
Vodja: asist. Tina Triglav, dr. med., spec. klin. mikrobiol.

Priloga: Nabor tarč povzročiteljev gastroenteritisov pri preiskavi blato na SDG

Bakterije: Yersinia enterocolitica, Shigella/EIEC, Salmonella spp., Campylobacter, Aeromonas, dokaz genov za toksin šiga,
Virusi: rotavirusi skupine A, norovirusi GI in GII, astrovirusi, adenovirusi F 40/41,
Paraziti: Cryptosporidium spp., Giardia sp.