The European Virus Archive Global (EVA-GLOBAL)

Evropski projekt

European Virus Archive goes global– Evropski Virusni Arhiv

Kratek opis projekta

EVA-GLOBAL je infrastrukturni projekt financiran s strani Evropske komisije, ki deluje na področju ohranjanja, proizvodnje, distribucije in opredelitve biološkega materiala na področju virologije. S tem namenom razvija EVA-GLOBAL metode, ki so neposredno pomembne za področje humane, živalske in rastlinske virologije, hkrati pa ohranja visoke standarde kakovosti. Konzorcij EVA-GLOBAL sestavlja mednarodna skupina 46 laboratorijev (27 EU, 19 raziskovalnih središč izven EU) in 8 pridruženih partnerjev.

ŠIFRA

Evropski projekt: H2020 - grant agreement n°871029-EVA-GLOBAL

DATUM

01. 01. 2020 - 30. 09. 2024

NOSILEC PROJEKTA

akad. prof. dr. Tatjana Avšič - Županc, univ. dipl. biol., spec. medic. mikrobiol.