EVAg

European Virus Archive goes global– Evropski Virusni Arhiv

Kratek opis projekta

EVAg je neprofitna organizacija, ki deluje na področju ohranjanja, proizvodnje, distribucije in opredelitve biološkega materiala na področju virologije. S tem namenom razvija EVAg metode, ki so neposredno pomembne za področje humane in živalske virologije, hkrat pa ohranja visoke standarde kakovosti. Konzorcij EVAg sestavlja mednarodna skupina 25 laboratorijev (16 EU, 9 izven EU raziskovalnih središč).

ŠIFRA

Evropski projekt H2020-INFRAIA-2014-2015 – GA no. 653316

DATUM

01. 04. 2015 - 31. 03. 2019

NOSILEC PROJEKTA

akad. prof. dr. Tatjana Avšič - Županc, univ. dipl. biol.