Imunopatogenetski dejavniki, ki so povezani s težjim potekom COVID-19

Ciljni raziskovalni projekt (CRP)

Imunopatogenetski dejavniki, ki so povezani s težjim potekom COVID-19 – kratek povzetek projekta

Covid-19 poteka večinoma z gripoznimi simptomi in znaki. Pri 80 % zbolelih bolezen poteka blago do zmerno, pri 15 % je potek hud in pri 5 % kritičen. Skoraj pri polovici kritično bolnih se bolezen konča s smrtnim izhodom. Najpomembnejši dejavnik tveganja za hujši potek bolezni je starost. V raziskavi nameravamo pri 100 bolnikih s covid-19, ki bodo hospitalizirani na UKC v Ljubljani, prospektivno spremljali klinične, biokemične in zlasti imunološke parametre. Med njimi nameravamo identificirati tiste, ki se značilno razlikujejo pri zmernem in težkem poteku bolezni. Namen raziskave je tudi ugotavljanje imunopatogenetskih mehanizmov covid-19 in zlasti fenotipskih lastnosti imunskega sistema ob skrenitve bolezni v težji potek. Zato bomo v raziskavi pri odvzetih vzorcih sočasno in poglobljeno testirali različne vidike vnetnega in imunskega odziva – citokinski odziv, aktivacijo monocitov in makrofagov, specifično aktivacijo in diferenciacijo limfocitov T in B, specifični protitelesni odziv, specifični odziv limfocitov T.

ŠIFRA

V3-2035 (D)

DATUM

01. 10. 2020 - 30. 09. 2023

NOSILEC PROJEKTA

prof. dr. Alojz Ihan, dr. med., spec. klin. mikrobiol.