Imunopatogenetski dejavniki, ki so povezani s težjim potekom COVID-19

Ciljni raziskovalni projekt (CRP)

ŠIFRA

V3-2035 (D)

DATUM

01. 10. 2020 - 30. 09. 2023

NOSILEC PROJEKTA

prof. dr. Alojz Ihan, dr. med.