Konsolidacija in integracija sekvenciranja celotnega genoma v rutinski monitoring v Sloveniji / Consolidation and Integration of Whole Genome Sequencing (WGS) into Routine Surveillance in Slovenia

KRATEK OPIS PROJEKTA V projektu SLOSEQ (HERA 2), bomo na nacionalnem nivoju nadaljevali sodelovanje med IMI UL-MF (Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Medicinska Fakulteta, Univerza v Ljubljani), NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje) in NLZOH (Nacionalni...