Preprečevanje, predvidevanje in zmanjševanje tveganja za bolezni, ki se prenašajo s klopi, z uporabo protokola DAMA / PRAGMATICK – Prevention, anticipation and mitigation of tick-borne disease risk applying the DAMA protocol

Porajajoče nalezljive bolezni predstavljajo nacionalno varnostno grožnjo za vsako državo, ki se slabša s podnebnimi spremembami, naraščanjem človeške populacije, urbanizacijo in globalizacijo. Akcija PRAGMATICK COST je namenjena razširjanju znanja in spodbujanju...