Raziskovalna dejavnost

Predstavitev

Raziskovalci

Raziskovalne objave

Raziskovalna oprema

Seznam raziskovalne opreme

Raziskovalna oprema predstavlja pomembno raziskovalno infrastrukturo za opravljanje znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Agencija subvencionira nakupe raziskovalne ter informacijske in komunikacijske opreme na podlagi javnega razpisa in z neposredno dodelitvijo sredstev organizacijam informacijske in komunikacijske infrastrukture, katerih dejavnost je infrastrukturni pogoj za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa.

Razpoložljiva raziskovalna oprema

Podrobni podatki o razpoložljivi raziskovalni opremi