Pedagoška dejavnost

Predstavitev in kontakt

Informacije za študente

Strokovna izobraževanja

Asist. razisk. dr. Samo Zakotnik, mag. biokem.

Strokovna dejavnost

Raziskovalna dejavnost

  • šifra raziskovalca: 51960

Bibliografija

 

Kratek življenjepis

Asist. razisk. dr. Samo Zakotnik je raziskovalec na področju virologije na Medicinski fakulteti. Biokemijo je študiral na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2014 diplomiral z diplomskim delom s področja kemogenetike z naslovom Določanje mehanizma delovanja fenilbutirata s kemogenetskimi interakcijami pri kvasovki. Študij biokemije je zaključil leta 2018 z magistrskim delom s področja sintezne biologije z naslovom: Izdelava promotorske knjižnice z mutagenezo promotorja PTEF1 kvasovke Saccharomyces cerevisiae. 

Na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo se je zaposlil 2018 kot mladi raziskovalec in decembra 2023 uspešno zagovarjal svoje doktorsko delo z naslovom: Analiza celotnega genoma virusa klopnega meningoencefalitisa pri bolnikih in vpliv virusnih variant na patogenezo in potek bolezni.

Ukvarja se z vzpostavitvijo laboratorijskih protokolov povezanih s sekvenciranjem druge in tretje generacije, bioinformacijskimi analizami in raziskovalno dejavnostjo. Raziskovalno deluje na področju virologije, zoonoz in metagenomike.

 

Kontakt

E: samo.zakotnik@mf.uni-lj.si
T: 01 543 74 66