Pedagoška dejavnost

Predstavitev in kontakt

Informacije za študente

Strokovna izobraževanja

Asist. razisk. Samo Zakotnik, mag. biokem.

Strokovna dejavnost

Raziskovalna dejavnost

  • mladi raziskovalec
  • šifra raziskovalca:51960

     

Bibliografija

 

Kratek življenjepis

Asist. razisk. Samo Zakotnik je mladi raziskovalec na področju virologije na Medicinski fakulteti. Biokemijo je študiral na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2014 diplomiral z diplomskim delom s področja kemogenetike z naslovom Določanje mehanizma delovanja fenilbutirata s kemogenetskimi interakcijami pri kvasovki. Študij biokemije je zaključil leta 2018 z magistrskim delom s področja sintezne biologije z naslovom Izdelava promotorske knjižnice z mutagenezo promotorja PTEF1 kvasovke Saccharomyces cerevisiae.

Na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo je zaposlen kot mladi raziskovalec od leta 2018: ukvarja se z vzpostavitvijo laboratorijskih protokolov, povezanih s sekvenciranjem druge in tretje generacije, bioinformacijsko analizo in raziskovalno dejavnostjo. Raziskovalno deluje na področju virologije, zoonoz in metagenomike.

Kontakt

E: samo.zakotnik@mf.uni-lj.si
T: 01 543 74 66