Pedagoška dejavnost

Predstavitev in kontakt

Zaposleni

Informacije za študente

Strokovna izobraževanja

Pedagoški sodelavci in raziskovalci

 

Sodelavci E-pošta Telefonska št.
akad. prof. dr. Tatjana Avšič – Županc, univ. dipl. biol., spec. medic. mikrobiol. tatjana.avsic@mf.uni-lj.si 01 543 74 50
asist. dr. Vesna Cvitković Špik, univ. dipl. mikr. vesna.cvitkovic-spik@mf.uni-lj.si 01 543 74 35/74 65
asist. dr. Julija Germ, dr. med., spec. klin. mikrobiol. julija.germ@mf.uni-lj.si 01 543 74 07
asist. dr. Urška Glinšek Biškup, univ. dipl. mikr. urska.glinsek@mf.uni-lj.si 01 543 74 85
asist. asist. razisk. dr. Gašper Grubelnik, mag. mikrobiol. gasper.grubelnik@mf.uni-lj.si 01 543 74 52/74 58
prof. dr. Alojz Ihan, dr. med., spec. klin. mikrobiol. alojz.ihan@mf.uni-lj.si 01 543 74 93
asist. dr. Monika Jevšnik Virant, univ. dipl. mikr. monika.jevsnik@mf.uni-lj.si 01 543 74 58
prof. dr. Darja Keše, univ. dipl. biol. darja.kese@mf.uni-lj.si 01 543 74 38
asist. znan. sod. dr. Rok Kogoj, univ. dipl. mikr. rok.kogoj@mf.uni-lj.si 01 543 74 58
doc. dr. Andreja Nataša Kopitar, univ. dipl. biol. andreja-natasa.kopitar@mf.uni-lj.si 01 543 74 84
doc. znan. sod. dr. Miša Korva, univ. dipl. mikr. misa.korva@mf.uni-lj.si 01 543 74 55
asist. asist. razisk. dr. Miša Marušić, mag. funkc. biol. misa.marusic@mf.uni-lj.si 01 543 72 67
izr. prof. dr. Tadeja Matos, dr. med., spec. klin. mikrobiol. tadeja.matos@mf.uni-lj.si 01 543 74 22
doc. dr. Polona Maver Vodičar, dr. med., spec. klin. mikrobiol. polona.maver-vodicar@mf.uni-lj.si 01 543 74 83
prof. dr. Miroslav Petrovec, dr. med., spec. klin. mikrobiol. mirc.petrovec@mf.uni-lj.si 01 543 74 02
doc. dr. Mateja Pirš, dr. med., spec. klin. mikrobiol. mateja.pirs@mf.uni-lj.si 01 543 74 46
prof. dr. Mario Poljak, dr. med. spec. klin. mikrobiol. mario.poljak@mf.uni-lj.si 01 543 74 53
prof. dr. Eva Ružić – Sabljić, dr. med., spec. klin. mikrobiol. eva.ruzic-sabljic@mf.uni-lj.si 01 543 74 34
prof. dr. Katja Seme, dr. med., spec. klin. mikrobiol. katja.seme@mf.uni-lj.si 01 543 74 28
asist. znan. sod. dr. Katja Strašek Smrdel, univ. dipl. mikr. katja.strasek@mf.uni-lj.si 01 543 74 35/74 65
asist. Mateja Škamperle, dr. med., spec. klin. mikrobiol. mateja.skamperle@mf.uni-lj.si 01 543 74 31
doc. znan. sod. dr. Barbara Šoba Šparl, univ. dipl. mikr. barbara.soba@mf.uni-lj.si 01 543 74 70
doc. dr. Anja Šterbenc Železnik, dr. med., spec. klin. mikrobiol. anja.sterbenc@mf.uni-lj.si 01 543 74 31
asist. Rok Tomazin, univ. dipl. mikr. rok.tomazin@mf.uni-lj.si 01 543 74 23
asist. dr. Tina Triglav, dr. med., spec. klin. mikrobiol. tina.triglav@mf.uni-lj.si 01 543 74 60
asist. Ivana Velimirović, dr. med., spec. klin. mikrobiol. ivana.velimirovic@mf.uni-lj.si 01 543 74 25
Barbara Trtnik barbara.trtnik@mf.uni-lj.si 01 543 74 09
Mrjetka Zupin mrjetka.zupin@mf.uni-lj.si 01 543 74 09
Sanda Šukarov, univ. dipl. angl. prev., univ. dipl.  nem. prev.
imi.katedra@mf.uni-lj.si; sanda.sukarov@mf.uni-lj.si 01 543 74 08

Habilitirani sodelavci in raziskovalci

 

Sodelavci E-pošta Telefonska št.
asist. Matic Brvar, mag. mol. funkc. biol. matic.brvar@mf.uni-lj.si 01 543 72 67
asist. dr. Urška Dermota, univ. dipl. mikr. urska.dermota@mf.uni-lj.si 01 543 7482
asist. Anja Erbežnik, dr. vet. med., mlada raziskovalka anja.erbeznik@mf.uni-lj.si 01 543 74 31
asist. znan. sod. dr. Lea Hošnjak, univ. dipl. mikr. lea.hosnjak@mf.uni-lj.si 01 543 74 54
asist. Larisa Janžič, mag. mol. in funkc. biol., mlada raziskovalka larisa.janzic@mf.uni-lj.si 01 543 74 81
znan. sod. dr. Nataša Knap Gašper, univ. dipl. mikr. natasa.knap@mf.uni-lj.si 01 543 74 32
asist. Romina Kofol, univ. dipl. mikr. romina.kofol@mf.uni-lj.si 01 543 74 30
asist. Marko Kolenc, univ. dipl. mikr. marko.kolenc@mf.uni-lj.si 01 543 74 62
doc. dr. Katarina Kouter, mag. biokem. katarina.kouter@mf.uni-lj.si 01 543 76 61
asist. Lucija Levstek, mag. ekotehnol., mlada raziskovalka lucija.levstek@mf.uni-lj.si
asist. znan. sod. dr. Maja Lunar, univ. dipl. mikr. maja.lunar@mf.uni-lj.si 01 543 72 60
asist. dr. Jana Mlakar, univ. dipl. biol. jana.mlakar@mf.uni-lj.si 01 543 72 77
asist. Katarina Kovač, dr. vet. med., mlada raziskovalka katarina.kovac@mf.uni-lj.si 01 543 74 33
asist. razisk. Anja Ošep, mag. mikrobiol., mlada raziskovalka anja.osep@mf.uni-lj.si 01 543 74 58
asist. znan. sod. dr. Anja Oštrbenk Valenčak, univ. dipl. mikr. anja.ostrbenk@mf.uni-lj.si 01 543 74 73
prof. dr. Mario Poljak, dr. med., spec. klin. mikrobiol. mario.poljak@mf.uni-lj.si
01 543 74 53
asist. Anja Praunseis, dr. med. anja.praunseis@mf.uni-lj.si
asist. znan. sod. dr. Katarina Resman Rus, dipl. biotehn. (UN) katarina.resman@mf.uni-lj.si 01 543 74 32
asist. asist. razisk. dr. Lucijan Skubic, mag. mol. funkc. biol. lucijan.skubic@mf.uni-lj.si 01 543 74 72
asist. razisk. Jan Slunečko, mag. biotehnol., mladi raziskovalec jan.slunecko@mf.uni-lj.si 01 543 74 66
asist. Marija Trajkova, mag. mikrobiol.
marija.trajkova@mf.uni-lj.si 01 543 74 23
znan. sod. dr. Tina Uršič, univ. dipl. mikr. tina.ursic@mf.uni-lj.si 01 543 74 58
asist. razisk. dr. Samo Zakotnik, mag. biokem. samo.zakotnik@mf.uni-lj.si 01 543 72 60
asist. asist. razisk. dr. Tomaž Mark Zorec, mag. farm. tomaz-mark.zorec@mf.uni-lj.si 01 543 72 60